Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның Баштыңы хамаатыларны хүлээп алган

Тываның Баштыңы хамаатыларны хүлээп алган 30.08.2017
 Тываның Баштыңының хүлээп алыышкынында Чаа-Хөл кожуундан Алдынай Шаравии бир дугаарында кирген. Ооң бир харлыг уруу Долума элээн аарып турар, ынчангаш томография аппарадынга шинчилге эрттирери негеттинип турар. 
Шинчээн соонда кандыг эмнээшкин чорудары билдинер. Республиканың бир дугаар эмнелгезинде эмчи дериг-херексели ажылдавайн турар, өг-бүле Тывадан соңгаарга эмчилээр харыы база чок. Аарыг чаштың авазы социал четки таварыштыр Шолбан Кара-оолче бижээн. 
 Тываның Баштыңы ужуражылгада келген кадык камгалал сайыды Орлан Донгактан томографтың ажылдавайн турар чылдагаанын айтырган. МРТ аппарадын үзүк соксаал чок, 4 чыл ажыглаанындан, ол сандан үнгенин сайыт дыңнаткан. Чүзү үрели бергенин тодарадып, септелге кылыр албан-биле керээни чарган, сентябрь 6-дан бээр ол катап ажыглалга кирерин чугаалаан.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол томографтың септелгезин үе-шаанда доозарын контрольга алырын сайытка онааган. Алдынай Шаравииниң уруун эмчиледиринге дузалажырын чагаан.  
 Соцчетки дамчыштыр Тываның Баштыңынче Шеңне Бойду база бижээн. Ол Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда чурттап турар. Өскүс уругларны чурттаар бажың-биле хандырар программа езугаар бодунуң бажыңын бо чоокку үеде алыр ужурлуг. Тудуг ажылдарында четпестерни эскерип көргеш, баш бурунгаар-ла дүвүрээзин коңгазын баскан.
 Республиканың Тудуг яамызы байдалды билир. Тудуг болгаш ЧКА сайыдының оралакчызы Мерген Хомушку Тываның Баштыңынга объектини хынаан соонда, ажылдың шынарынга актыны тургусканын дыңнаткан. Тус черниң хуу сайгарлыкчызы ажык аукционга тудуг тудар эргени ойнап алган. Ол ам кыска хуусаа дургузунда шупту четпестерни чайладыр ужурлуг. Шолбан Кара-оол ажылдың шынарын албан чедип алырын, ынчанмас болза корум-чурум камгалаар органнарже дыңнадырын сагындырган.
 "Хамаатылар хүлээп алыышкынынга хуу айтырыглыг-даа кижилер келгилээр, ол байдалды бүрүнү-биле билип алырынга дузалыг. Чаңгыс кижи таварыштыр дыка хөй кижилерге дузалаар арга тыптып кээр.  
 Ие кижи аарыг уруун МРТ эрттирип, улаштыр эмнедир арга чок турганы - бир айтырыг ол. Кадык камгалал сайыды аппарат улуг чүъктү ууп шыдавайн барган деп дыңнатты. Томографты ийи неделя дургузунда септеп, ажыглалче киирерин, тускайлаттынган уруглар төвүнге эмнедир квотадан бээрин негедим. Өскүс уругларга тудуп турар бажыңнарның шынары Тудуг яамызының онза кичээнгейинде турар ужурлуг. Четпестерни чайладырын чедип алыр бис. Аукционга ойнап алгаш, хол даштаар тудугжуларның долаазынга өскүс уруглар кирерин болдурбас мен» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.
 Тываның Баштыңының хүлээп алыышкынынга ийи хамааты база кирген.

Возврат к списку