Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Шолбан Кара-оол: Тывада Билиглер хүнү федералдыг эрге-чагырга талазындан деткимчелиг онза кичээнгейде эрткен

Шолбан Кара-оол: Тывада Билиглер хүнү федералдыг эрге-чагырга талазындан деткимчелиг онза кичээнгейде эрткен 01.09.2017
 Бөгүн, сентябрь 1-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың хүндүлүг аалчылары – Россияның өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильева биле РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлону аэропортка уткуп алган.  
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чалааны-биле регионда келген аалчыларга бодунуң чаңгыс чер-чурттугларының адындан республикага онза хамаарылгазы болгаш деткимче-дузазы дээш өөрүп четтиргенин илереткен. Республиканың Баштыңы база хүндүлүг аалчылар бир дугаарында Кызылдың президентиниң кадет училищезинге чедип, чаа өөредилге чылга тураскааткан байырлыг чыскаалга киришкеннер.  
 Кызылдың президентиниң кадет училищези 2014 чылдың сентябрь 6-да тургустунганын сагындыраал. Тыва биле Россияның демнежилгезиниң база республика найысылалының үндезилеттинип тургустунганының 100 чылынга тураскааткан юбилейлиг байырлалдар уткуштур өөредилге албан черин ажыткан. Бөгүн ында 190 кижи ажылдап турар, ооң 103-ү башкылар. 296 кадеттерниң 40-и - кыстар. 
 Россияның өөредилге болгаш эртем сайыды Ольга Васильева Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң сургуулдарынга чылыг байыр чедириишкинин болгаш чагыг сөстерни дамчыткан. Ол өөредилге чериниң эки байдалын ийи караа-биле көрген. Аудиториялар, лабораториялар болгаш өөренир класстарны амгы үениң инновациялыг өөредилге комплекстери-биле чепсеглээн. Стадион, футбол шөлү, компьютержиттинген библиотека, номчулга залы дээш, өске-даа чугула чүүлдер шупту бар.
 Училище амгы үеде өөредилге чорудуун ийи аңгы корпустарда эрттирип турар. Биргизинде өөренир, административтиг, спортчу кезектер, 150 кижи чурттаар аңгы чер, 178 олуттуг столовая база эмчи пунктузу бар. Бо чылдың февральда ажыглалда кирген ийиги корпуста өөредилге блогу, 80 кыс уруглар чурттаар 1 дугаар база 168 оолдарга 2 дугаар чуртталга блоктары, административтиг кезек, 286 олуттуг столовая, спортчу кезектер бар. 
 Республиканың аалчылары улаштыр Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда 16 дугаар чаа лицейниң байырлыг ажыдыышкынга четкеннер. Лицей ниити билиг программазы-биле ажылдап, физика-математика угланыышкынында эртемнерни хандыр өөредиринче кол кичээнгейни салыр.
 «2016-2025 чылдарда Россия Федерациязының субъектилеринде ниити өөредилге организацияларынга чаа олуттарны тургузарын деткиири» мурнады боттандырар төлевилел чорудуу-биле лицейниң оран-савазын туткан. «Кызыл хоорайда 825 олуттуг ниити билиг школазы» объектини тударынга федералдыг бюджеттен Тыва Республиканың бюджединче 682,8 млн. рубль түңнүг субсидия акшазын 43,6 млн. рубль кады акшаландырыышкын негелдези-биле берген.  
 Ооң соонда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аалчыларны Кызыл кожууннуң Ээрбек суурда республиканың эң-не эрги школаларының бирээзинге чедирген. Регионнуң удуртукчузу көдээ черде оолдар кандыг байдалдарда өөренип турарын херек кырында көргүскен. Т
 ыва Республиканың күрүне лицейинге, чаа тудугларга чедери база планнаттынган. РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле туттунуп турар бажыңнар тудуун хынаар. 
 Хүндүлүг аалчылар республиканың башкылар ниитилежилгези-биле ужуражып, өөредилге системазын хөгжүдериниң айтырыын база сайгарып чугаалажыр.

Возврат к списку