Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло: Меңээ Тывага эки-дир

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло: Меңээ Тывага эки-дир 05.09.2017
 РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло, сентябрь 1-де, Кызылда тудуп турар объектилерге база Тываның күрүне университединге чораан.  
Ажыл-албанының үезинде РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло «Спутник» микрорайонунда 61 дугаарлыг чаа лицей ажыдыышкынга киржип, Убсу-Нур кудумчузунда бажыңнарның тудуун барып көрген. Каш-ла хонук бурунгаар 32 квартиралыг, 20 дугаарлыг бажыңны ажыглалга киирген. Ам удавас 16 база 18 дугаарлыг бажыңнар ажыттынар. ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызы, тудуг сайыды Владимир Фалалеев аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле тудуг ажылдарының чоруп турарын бүрүн эргелиг төлээге чугаалаан.  
Оон улаштыр Сергей Меняйло Тываның күрүне университединде 2015 чылдың декабрьда ажыглалче кирген корпусту сонуургаан. Аңаа студентилер-биле ужуражып, ажык чугааны чоруткан. Оолдар аалчызынга сонуургаан айтырыгларын салып, харыыларны алган. Профессионал ажыл-чорудалгаңарда кандыг чедиишкиннериңерге чоргаарланыр силер деп, айтырыгны бир дугаарында салган.  
«Кандыг-даа кижиниң кол чедиишкини – ооң мурнунда салган сорулганы күүседип шыдааны болур. Школаның ажыттынганы, кадет корпузунуң ажылдап турары, уруглар садтары, поликлиникалар болгаш эмнелгелер тудуушкуну – чедиишкин ол. Ниити херекке, коллективтиг ажылга бодунуң күш-ажылын киириштирери - кижи бүрүзүнүң чедиишкини ында. Ол дээш сеткил-хөөннү, чүткүлдү, тура-сорукту кижизидер херек, ол ышкаш эртем-билиг чокта, чүү-даа чедип алдынмас. Силерге ындыг чедиишкиннерни күзедим» - деп, Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи харыылаан.  
Ийиги айтырыг база солун: Силерге каяа ажылдап, чурттаарга эки-дир? Меняйло Сибирь федералдыг округче томуйлаашкын алыр мурнунда, Севастопольдуң губернатору турганын сагындыраал.
 «Чурттуң аңгы-аңгы булуңнарынга чурттап келдим. Каяа-даа меңээ эки. Чүге дизе кайда-даа мээң улуг Төрээн чуртум - Россия. Амгы үеде меңээ, Тывада эки-дир, күзелдиим-биле маңаа чурттаар ийик мен» - деп, Сергей Меняйло чугаалаан.  
Ужуражылга Билиглер хүнүнде эртип турган болгаш, студентилер аалчызындан, өөренири кажанда-даа орай эвес деп сөстерге чөпшээрежир бе дээрзин сонуургаан. 
«Өөренири кажан-даа орай эвес. Школага, шериг училищезинге, ийи академияга 20 чыл өөрендим. Бирги класска келгеш, алфавитти өөренген бис. Бөгүнде уруглар бирги классче бижип, номчуп билир келир. Үениң, депшилгениң негелдези-биле. Хереглелдиг болуксап турар болзуңарза – чогуур деңнелде белеткелдиг болуңар» - деп, Меняйло чагаан.  
Сергей Меняйло бо өөредилге чылында университетте ажыттынган шериг кафедразының беленин ажыл аайы-биле хынаан.  
РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи студентилерниң шериг херээнде кичээлдеп турар класстарын көрген. Шериг кафедразының начальниги Олег Калинин курлавырда вице-адмирал Меняйлога дайынчы белеткел, тактиктиг болгаш тактиктиг-тускай белеткелдиң, компьютер класстарын база радиация, химиктиг болгаш биологтуг камгалал класстарын көргүскен. Оон студентилер офицерге езулаан, а СФУ-нуң шериг-инженерлиг институттуң директору, полковник Гарин тураскаалдыг номнарны берген. Сергей Меняйло улуг Төрээн чуртунуң патриоттары болуп, шынчы, төлептиг албан-хүлээлгени кижи бүрүзүнге күзээн. 
РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи эрге-хоойлу камгалаар база чепсектиг күштерниң удуртукчулары-биле хуралды база эрттирген.

Возврат к списку