Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Моолдуң Президентизи-биле кады хөгжүлдениң оруктарын сайгарып чугаалашкан

Тываның Баштыңы Моолдуң Президентизи-биле кады хөгжүлдениң оруктарын сайгарып чугаалашкан 06.09.2017
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле Моолдуң Президентизи дээрги Халтмаагийн Баттулга Владивостокта Чөөн чүктүң экономиктиг шуулганының шөлчүгежинге албан езузу-биле ужуражып, Россияның региону Тыва Республиканың саналдааны инфраструктура төлевилелдерин шиитпирлээриниң аргаларын, кызыгаар хөгжүлдезиниң айтырыгларын чугаалашкан. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугааны эгелээр мурнунда, бедик албан-дужаалга соңгутканы-биле Моол чурттуң баштыңынга байырны чедирген.  
 «Эң-не чоок чыдар кожалар бис. Дөмейлешкек төөгүвүс, культуравыс, езу-чаңчылдарывыс бисти чүс-чүс чылдарда доңнаштырган. Тыва биле Моолдуң эп-найыралдыг, хүндүткелдиг болгаш чылыг-чымчак харылзаазы кезээде онзаланып турган. Силерни соңгааны-биле чаа агымны, шалыпкын хөделиишкиннерни эскердивис. Шак-ла ындыг хей-аът бистиң экономиктиг харылзааларывысты улам быжыглаарынга өөрүүр бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 Ийи тала кызыгаарга хамаарышкан, экономика болгаш транспорт курлавырын, туризмни калбартыр айтырыгларны чугаалашкан. 
 «Моолдуң Президентизи Халтмаагийн Баттулга-биле албан езунуң бирги ужуражылгазы – кады хөгжүп сайзыраарының оруктарында сагыш-сеткил-даа, бурунгаар көрүш-даа талазы-биле ниити чүүлдер хөй дээрзин бадыткады. Бистиң саналдаанывыс инфраструктура төлевилелдерин, чижээлээрге, каайлы постуларын бүрүнү-биле чаартыры Россияга Азия чурттарының орук четкизинче немелде орукту ажыдарын дүрген шиитпирлээринге Моолдуң баштыңының чиге көрүжүнден көрүп болур. Көшкүн чоннарның оолдары болганывыста, бистиң чоннарывысты каттыштырган бистиң ниити өнчүвүс – хүрешти демдегледивис, ынчангаш спортчу-даа, кады чыылган ужур-чаңчылдарывысты уламчылаарын дугуруштувус. Хүрешке делегей маргылдааларын эрттирери, бистиң экологтуг арыг хой эъдивисти нептередир дээн ярмаркаларны организастаары, турисчи маршруттарны ажылдап кылыры дээш, өске-даа хемчеглер демдеглетинген» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол айыткан.
 «Россия-Моол» деп «төгерик стол» үезинде ажыл база уламчылаан. Российжи тала энергетика талазы-биле айтырыгны камгалаарын уламчылаар деп, Тываның Баштыңы дамчыткан. 
 «Саян-Шушенское энергетика белдиринден Тыва таварыштыр ол шугумну шөйүп, Россия-Моол-Кыдаттың аразында энергия шугумун кады дээрбектей кылып, ооң күчүзүн улгаттырары, республиканың чурттакчыларынга чиик өртектиг электри энергиязын алыр арганы бээр. Ол чырык хандырылгазының шугуму айыыл чок болгаш турум болур» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
 Тыва Республиканың Баштыңы Чөөн чүк экономиктиг шуулган шөлчүгежинге «Россияның демир-оруктары» ААН-ның президентизи Олег Белозеров-биле ажыл-агыйжы чугааны база кылган. 
 Тываның Баштыңы оон аңгыда Россия биле Моолдуң келир үеде кызыгаар кады ажылдажылгазының айтырыгларын Моолда РФ-тиң Онза болгаш Бүрүн эргелиг төлээзи Искандер Азизов-биле чугаалажыр.  
 “Чаа төлевилелдерни бурунгаарладыр талазы-биле стратегтиг эгелээшкиннер агентилели” деп коммерциядан дашкаар акционерлиг ниитилелдиң чиңгине директору Светлана Чупшева-биле кады ажылдажылга дугайында чөпшээрежилгеге атты салыр.
  «Хевел» КХН-ниң чиңгине директору Игорь Шахрай- биле ужурашкаш, Тываның чедери берге чурттакчылыг пунткуларын чырык энергиязы-биле хандырар сорулгалыг хүн энергиязындан АГЭУ тудуун тудар кады ажылдажылга дугуржулгазын чарар.

Возврат к списку