Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

«Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилел-биле Тываның найысылалында бажыңнар чанының сес девискээрин чаагайжыдар

«Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилел-биле Тываның найысылалында бажыңнар чанының сес девискээрин чаагайжыдар 27.09.2017
 «Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилелдиң күүселдези-биле Кызыл хоорайда бажың чанының сес девискээрин, алды хөй-ниити шөлдерин база хоорайның бир парыгын чаагайжыдар. Ажылдың хемчээли улуг-даа болза, ажылдар кончуг шалыпкын чоруп турар.  
 «Хоорай хүрээлели» төлевилелдиң Хөй-ниити комиссиязының кежигүннериниң шилээни черлерге улуг болгаш бичии кижилерге дыштанылга зоналары, спортчу шөлчүгештер, сандайлар, бок октаар савалар болгаш чырык көстүп кээр. Бажыңнар чанының девискээрлерин ногаажыдып, оруктарының асфальт-бетон шывыын септээр.
 Кочетов кудумчузунда 95 дугаар бажыңның чурттакчылары бо кыжын хоккейлеп болурлар. Бо хүнге чедир ында элээн ажылдар кылдынган: ыяштарны ужурган, асфальтыны чаткан, автомашиналар турар черни аңгылаан, бүгү участокту арыглааш, дескилээн. Ногаажыдылга, чырык киирер база уруглар ойнаар шөлчүгешти херимнээр ажылдар дооступ турар.  
 Партийжи төлевилелдиң ачызында, Кызыл хоорайда эң-не улуг девискээрлиг бажыңнар – Калинин кудумчузунда 24, 24а, 24б, 26-ниң чаны чаарттынган. «Хоорай хүрээлели» төлевилелди боттандырар мурнунда ол бажыңнарның уруглары чүгле чаңгыс ойнаар черлиг – ыяш чуңгулуг турган. Ам ында байдал шуут өскерилген: уруглар ойнаар шөлчүгешти тускайлаан, асфальтыны чаткан, автопарковканы кылган, спортчу болгаш уруглар ойнаар комплексти эптээн, чырыкты киирген. Ам ында ногаажыдылга ажылы адакталып турар. 
 Чурттакчы чонну чаагайжыткан чүүлдерни кадагалап-камгалаарынче хаара тудар херек деп, «Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилелдиң координатору, Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн демдеглээн.
«Кызылда үрегдээшкинниң саны эвээжээни эки. Чаагайжыттынган девискээрлерлиг бажыңнарның чурттакчылары кылдынган чүүлдерни үрегдеп тонагдавазын дээш боттары хайгаарап турар. Чараш чүүлге камныг хамаарылганың культуразы тургустунуп турарын эскерип болур» - деп, ол демдеглээн.
 Бо улуг-хүнде, октябрь 1-де, «Чаңгыс демниг Россия» партияның автиви, Кызыл хоорай мэриязы, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралы, төлевилелдиң координаторлары Кочетов кудумчузунда 95 дугаарлыг база Калинин кудумчузунда 24 дугаарлыг бажыңнарның чурттакчылары-биле шупту субботниктээр.

Возврат к списку