Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол: Тывада туризмни көдүреринге дузалаар бис, а туризм хөгжүлдеге идигни бээр

Шолбан Кара-оол: Тывада туризмни көдүреринге дузалаар бис, а туризм хөгжүлдеге идигни бээр 28.09.2017
 Сентябрь 27-де Туризмниң бүгү-делегей хүнүн демдеглээн. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионунда ук адырның сайзыралынга кыска түңнелди үндүрүп, ону бодунуң блогунда бижээн:  
 «Тывада мурнады боттандырар адырның бирээзи – туризмни сайзырадырын чарлаанывыстан бээр 8 чыл болган. Ону эгелээр мурнунда, кижилер бисче кээр кылдыр чүнү, канчаар кылырын эвээш-ле кижи билип турган. Бөгүнде чүү барыл? Бир дугаарында, инфраструктура. Анаа-ла чадыр бажыңнарлыг эвес, а аалчыларны ыят чок уткуп ап болур, бүгү негелделерге болгаш ачы-дузаларга дүүшкен, төлептиг объектилер – он-он турисчи баазалар ажылдап турар. Бар аалчылар бажыңнарынга немештир сылдыстарлыг отельди туткан. Хааннар шынаазындан скифтерниң алдыннарын Эрмитажтан эгидерин чедип алгаш, бистиң Национал музейивисте мөңгеде шыгжап, республиканың сонуурганчыг турисчи кайгамчык эртинези болдурган бис. Ат-сураглыг мастер Даши Намдаковтуң дузазы-биле Улуг-Хемниң эриин чаартып, ону арт-объектиже шилчиттивис. Авиааргыжылганы катап тургускаш, Тываже кээр арганы туруштуу-биле шиитпирлеп турар бис. Аэропорттуң эде чаартылгазы доосту бээрге, Москваже рейстер ажыттынар, а 2018 чылда – делегей чергелиг маршруттар ажыттынар чадавас. М54 федералдыг орук угланыышкынын эде чаартыры, автомобиль-биле аян-чорукту хөгжүдер бир арга апаар. Ол оруктап аргыжылга бар, ындыг болзажок Хандагайтыда каайлы черин эде чаарткан соонда, кызыгаар ажыттына бээрге, Алтайже Мөңгүн-Тайга тавартыр таптыг орукту кылып алзывысса, аян-чорукчуларга Тыва белдир чер апарып, автотуризм ийиги тынышты алырынга бүзүрээр мен. Ол шупту – силерниң холуңарда, чаңгыс чер-чурттуглар, эки чүүлдерге идегелиңерде. Бир эвес тодаргай сорулганы салып алгаш, чүткүл-күзел-биле ону кылыр болза, болдунмас чүве чок дээрзин көрүп тур силер. Силерниң шуптуңарга Туризм хүнү-биле!»  
 Тываның Чазаа «2018-2020 чылдарда Тыва Республикада туризмниң комплекстиг хөгжүлдези» мурнады боттандырар төлевилелдиң паспортун ажылдап турар. 
 Тываның экономика сайыды Елена Каратаева, Тывада туризмниң кандыг-даа хевирлерин сайзырадырынга моондактыг четпестерни илередип, 2020 чылга чедир 3 айда, чартык чылда болгаш алызында ортумак хуусаада Тыва Республикада туризмни хөгжүдер ужурлуг хемчеглерлиг Орук картазының төлевилелин ажылдап кылганын чугаалаан.
 «Сургакчылаан турист» чижээнге, ВИП база «ажыл-агыйжы» туризмни мурнады хөгжүдер. 
 Бөгүнгү ажыл-агыйжы туризм – чүгле Россияда эвес, а делегейниң туризм индустриязында эң-не хөй орулгалыг адыр болур. Ол хевирниң хөгжүлдезинде айтырыгларны шиитпирлеп аптар болза, бүгү турисчи индустрияның хөгжүлдезинге идиглиг.  
 Чүнүң-даа мурнунда инфраструктураны хөгжүдери, туристерге бүгү талазы-биле таарымчалыг шупту байдалдарны тургузарының айтырыы болур.

Возврат к списку