Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тывада чурттакчы чоннуң чээлилерге төлеттинмээн өрезин эвээжедири-биле шалыпчы айны чарлаан

Тывада чурттакчы чоннуң чээлилерге төлеттинмээн өрезин эвээжедири-биле шалыпчы айны чарлаан 28.09.2017
 Республикада чурттакчы чоннуң чээлилерге узаткан өрезин эвээжедириниң шалыпчы айы октябрьның 2-ден эгелээр. Тыва Республиканың Чазааның айтыышкыны-биле ук айны эрттирериниң хуусаазын база хемчеглер планын доктааткан.  
 2017 чылдың август 1-ниң байдалы-биле алырга, чурттакчы чоннуң узаткан өрезиниң хемчээли 2,3 млрд рубль, ооң 1 млрд 930 млн. рубли — хуу кижилернии. 
 ТР-ниң Саң-хөө яамызының «Саң-хөө билиглиг Тыва» деп төлевилел офизи ол өрелерни эвээжедир дээш муниципалдыг тургузугларже ажылчын бөлүктерниң үнер графигин тургузуп, бөлүктүң составынче чээли организацияларының төлээлерин киирген. Кызыл хоорайда ол айтырыгларны чээли организацияларының бажында офизинден айтырып болур.
 №    Муниципалдыг тургузугнуң ады    Болур хүннери  
1. Каа-Хем кожуун — Октябрь 6-7 (Пт-Сб)  
2. Кызыл кожуун — Октябрь 6-7, 13-14 (Пт-Сб) 
 3. Тожу кожуун — Октябрь 6-7 (Пт-Сб) 
 4. Кызыл хоорай — Октябрь 2-ден – бүдүн айда
 5. Бии-Хем кожуун — Октябрь 6-7 (Пт-Сб) 
6. Улуг-Хем кожуун —- Октябрь 13-14 (Пт-Сб)  
7. Чеди-Хөл кожуун —- Октябрь 13-14 (Пт-Сб)  
8. Чаа-Хөл кожуун —- Октябрь 13-14 (Пт-Сб)  
9. Эрзин кожуун —- Октябрь 20-21 (Пт-Сб) 
10. Тес-Хем кожуун —- Октябрь 20-21 (Пт-Сб)  
11. Таңды кожуун —- Октябрь 20-21 (Пт-Сб) 
12. Тере-Хөл кожуун —- Октябрь 20-21 (Пт-Сб)  
13. Бай-Тайга кожуун —- Октябрь 27-28 (Пт-Сб)  
14. Ак-Довурак хоорай —- Октябрь 27-28 (Пт-Сб)  
15. Барыын-Хемчик кожуун —— Октябрь 27-28 (Пт-Сб) 
16. Чөөн-Хемчик кожуун — Ноябрь 3-4 (Пт-Сб)
 17. Чөөн-Хемчик кожуун —- Ноябрь 3-4 (Пт-Сб)
 18. Өвүр кожуун —- Ноябрь 3-4 (Пт-Сб)  
19. Мөңгүн-Тайга кожуун —- Ноябрь 3-4 (Пт-Сб)  
Республикада өрениң ниити хемчээли эрткен чылга деңнээрге, бо чылын эвээжээн. Ону ТР-ниң Национал банкызы бадыткаан. Россияның Банкызының салбыры – ТР-ниң Национал банкызының удуртукчузу Олег Удамбараның чугаазы-биле алырга, бо чылын кредит портфели улгаткан-даа болза, эрткен чылга деңнээрге шупту чээлилерниң узаткан өрезиниң хемчээли 2,3 млрд. рубль бооп хевээр арткан.  
Республиканың чурттакчы чону саң-хөө чурумун эки сагыыр апарган. «Саң-хөө билиглиг Тыва» мурнады боттандырар төлевилел хемчеглери – кожууннарда чон ортузунга семинарларны, тайылбыр ажылын чорудуп, хамаатыларга консультация бээр «изиг шугумнарны» ажытканы эки талаже өскерилгени берген.

Возврат к списку