Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дагестан: Тывадан кысты бодунуң амы-тыны-биле камгалаан Рашид Салахбековтуң ада-иезинге Тыва Республика Орденин тыпсып берген

Дагестан: Тывадан кысты бодунуң амы-тыны-биле камгалаан Рашид Салахбековтуң ада-иезинге Тыва Республика Орденин тыпсып берген 02.10.2017
Дагестанның Баштыңы Рамазан Абдулатипов биле Тыва Республикадан делегация Хасавюрт районнуң Карланюрт суурда Рашид Салахбековтуң ада-иезинге аалдап четкен. Москваның эштир черинге сугга дүшкен уругну камгалааны дээш, мөчээн соонда республика ордени-биле шаңнаткан Рашид Салахбековтуң ада-иезинге регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле аалчылар барып чораан.  
«Бөгүнгү бистиң хүлээлгевис – бо черге төрүттүнген маадыр Рашид Салахбековтуң ада-иезинге мөгеери. Ол эрес-дидим кижи кылдыр кижизиттинген» - деп, РФ-тиң Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржак демдеглээн. Тыва чон дагестан оолдуң маадырлыг чоруун кезээде сактып артар деп аалчылар демдеглээн.  
Рашид Салахбеков ачазы – Мухтар Салахбековка Аметхан Султан аттыг «Аныяктарның патриотчу кижизидилгезинге ачы-хавыяазы дээш» медальды Рамазан Абдулатипов тывысканын Дагестанның баштыңының болгаш чазааның парлалга албаны дыңнаткан. Оглун ышкынган улуг чидиригни чүү-биле-даа солуп шыдавас, ындыг болзажок дагестан чон ооң эрес-дидим чоруунуң дугайында мөңгеде сактып чоруур деп ол чугаалаан.
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Тываның чурттакчызын камгалааны дээш Рашид Салахбековту Тыва Республика ордени-биле шаңнаар дугайында чарлыкка июль айда-ла атты салганын сагындыраал. 
Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бөгүн мынча деп бижээн: 
"Бо чайын Москвага сугга дүшкен тыва уругну бодунуң амы-тынын харамнанмайн камгалаан дагестан оол Рашид Салахбековтуң ада-иезинге-даа, биске-даа дүүн онзагай хүн болган. Ол оолдуң маадырлыг чоруунга Тываның хөй националдыг чону четтиргенин илередип, кажыыдалын илереткен. Ол чүгле 26 харлыг турган. Рашидтиң ада-иезинге ханы хүндүткелди көргүзүп, четтиргенин илередип, Тыва биле Дагестанның чонунуң аразында эп-найырал кылдыр, Салахбеков Рашид Мухтаровичини Тыва Республиканың ордени-биле мөчээн соонда шаңнаар дугайында чарлыкка атты салган мен. 
Шаңналды тыпсыры-биле оолдуң чоок кижилерин чалаан турган бис, ындыг болзажок кажыыдалдың соонда хөй эвес үе эрткен болгаш олар кээп шыдавааннар. Ынчаарга боттарывыс чедер деп шиитпирледивис. Көскү күрүне ажылдакчызы, узун назылыг хоочунувус Чимит-Доржу Баирович Ондарны, Күрүне Думазының депутады Мерген Ооржакты база Дээди Хуралдың депутады Радислав Наважапты делегеция кылдыр чоруттувус. Олар Хасавюрт районга барып Орденни тывыскан! Иениң чүрээ бичии чымчап келген боор деп бодаар мен, а Ачазы Оглунуң шаңналынга чоргаарланган боор. Коллегам, Дагестанның Баштыңы Рамазан Гаджимуратович Абдулатипов-биле телефон дамчыштыр чугаалаштым. Чугаа аразында Тывага Дагестанның хүннерин база Тывага Дагестанның хүннерин эрттирер деп бодал боду-ла төрүттүндү. Күзелдиивис-биле ону эрттирер бис!" 
Информастыг агентилелдер материалдарындан.

Возврат к списку