Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ыраккы чурттакчылыг черлери «Тыва» КТРК-ның дамчыдылгаларын көрүп эгелээн

Тываның ыраккы чурттакчылыг черлери «Тыва» КТРК-ның дамчыдылгаларын көрүп эгелээн 04.10.2017
 2017 чылдың октябрь 3-те телерадиодамчыдылганың бирги мультиплекс сан-чурагайлыг составынче регион дамчыдылгазының үезин киирериниң байырлыг хемчээ Тывага болуп эрткен. 
 Россияның телевидение болгаш радио дамчыдар четкиниң республикада филиалының база «РКТРК «Тыва» КТРК» ФКУБ салбырының специалистери бирги мультиплекстиг составче «Тыва» КТРК-ның регион үезин киирериниң дериг-херекселин эптээр ажылдарны чоруткан.  
 Тыва Республиканың чурттакчылыг 45 суурунда чурттап турар 76921 кижи (шупту чурттакчы чоннуң 24,3 хуузу), ооң иштинде кожууннарның административтиг төптери - Тере-Хөлдүң Кунгуртуг, Мөңгүн-Тайганың Мугур-Аксы база Тожунуң Тоора-Хем суурлар «Тыва» КТРК-ның теледамчыдылгаларын көрбейн турган.  
 Тыва Республиканың 88 суурлары «Тыва» КТРК-ның дамчыдылгазын анаа хевирге көрүп турган. Регион үезиниң чогу ол чурттакчылыг черлериниң ыраанда база чедериниң бергезинде. Россияның Чазааның «Сан-чурагайлыг дең эвес чорукту чок кылыры» федералдыг программа-биле ыраккы кожууннарже харылзааның волокно-оптиктиг шугумун шөйген. 
 Ам ыраккы кожууннарның чурттакчылары регионнуң телевидение каналын көөр аргалыг. Бөгүн Тыва Республиканың чурттакчылыг 133 черлеринде 315921 кижини, азы республиканың чурттакчы чонунуң 99,17 хуузун чер кырының теледамчыдылгазының сан-чурагайлыг четкизиниң шупту 65 объектизи хаара туткан. 
 Бирги мультиплекстиг каналче регион программаларын киирери – Тываның харылзаа адырында кол угланыышкын. Тожунуң Ырбан, Бай-Тайганың Кара-Хөл суурлар, бүгү Тере-Хөл кожуун база өске-даа черлер сөөлгү 50 чылдарда телевидение таварыштыр республика медээлерин көрбейн турганын демдеглээлиңер.
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, «РКТРК «Тыва» КТРК» ФКУБ база Тываның РТДТ-түң удуртулгазы байырлалга киришкен. Байырлыг хемчег үезинде чедери берге болгаш ыраккы кожууннар-биле дорт харылзааны кожуп, ында чурттакчы чон Тыва дугайында медээлерни хүннүң-не көрүп турарын бүзүреткен.  
 Көдээниң чону тус чер дамчыдылгаларын суурунда көрүп эгелээни дээш четтиргенин илереткен. «Тыва» КТРК-ның медээлери база информастыг дамчыдылгалары хүнде дөрт катап (11:40, 14:40, 17:40, 20:45 шактарда), суббота база улуг-хүнде 10:30 шакта болур. «Тыва» КТРК «Экии, Тывам!», «Хөгжүмнүг байыр», «Ажык чугаа» дээн ышкаш темалыг теледамчыдылгаларны, ол ышкаш ниитилел амыдыралында аңгы-аңгы болуушкуннарның дорт дамчыдылгазын чорудар. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол төөгүлүг болуушкун-биле РТДТ-ниң ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан. «РТРЧ «Тыва Республиканың РТДТ» федералдыг күрүнениң унитарлыг бүдүрүлгезиниң Кызылда салбырында 4-кү разрядтың электромонтеру Иванов Александр Вячеславовичиге база ол-ла бүдүрүлгениң чолаачызы Скоробогатов Олег Анатольевичиге Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин чарлаан. Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиинге бүдүрүлгениң цех инженери Сергеев Александр Васильевич төлептиг болган.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Тыва» КТРК биле РТДТ коллективтери-биле ужурашканының түңнелин бижээн: 
 «Тыва телевидение чартык чүс чылдан хөй үе бурунгаар доктаамал дамчылгазын эгелээн, республиканың чурттакчы чонунуң дөрт кезии ону көрбейн турган. Ол республиканың – Тере-Хөл, Тожу, Мөңгүн-Тайга кожууннары-дыр. Амдыгаа чедир чер кырының ретрансляторлар четкизин шөйбээн турган. Сан-чурагайлыг дамчыдылгаже шилчээш, ол четпести чайлаткан бис – 2015 чылдан Тываның шупту девискээринде бирги мультиплекс каналдары тыптып келген. Бөгүн бир чугула бурунгаар базымны кылдывыс – «Россия 1» каналдың составында «Тыва» КТРК-ның орус, тыва дылда дамчыдылгаларын чедери берге суурларның чону бир дугаар көрүп эгелээн. Бедик технологияларның хайымныг үези-даа болза, бо болуушкунну төөгүлүг деп санап болур. Чүге дизе кижиниң информация алыр эргезинде, кижилерни каттыштырарда, чоннуң онзагай культуразын болгаш дылын кадагалаарында чаа аргаларны ажыдарда – дең эвес байдалды чайлаттывыс. Байыр чедирдим, чаңгыс чер-чурттуглар!»

Возврат к списку