Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Улустуң башкызы Петр Морозов: Тывада губернатор төлевилелдери бар, хөгжүлде-сайзырал бурунгаар базымнарлыг

Улустуң башкызы Петр Морозов: Тывада губернатор төлевилелдери бар, хөгжүлде-сайзырал бурунгаар базымнарлыг 05.10.2017
 Петр Морозов, Тываның Улустуң башкызы:
 - Өөредилге дугайында бир дугаарында чугаалаксап тур мен. Бистиң башкыларывыска, кижизидикчи башкыларга, немелде өөредилгениң педагогтарынга, Тываның күрүне университединиң башкыларынга, тускай профессионал өөредилге башкыларынга бөгүн улуг байырлал. Кижи бүрүзү байырлалда тодаргай чедиишкиннерлиг, үре-түңнелдерлиг келген деп бодаар мен. Чоннуң культуразы-даа өөредилгеден, эртем-билии-даа өөредилгеден, хөгжүлде болгаш депшилге-даа өөредилгеден дыка улуг хамаарылгалыг. Ол хүн – чүгле байырымныг хүн эвес, а өөредилгеде ажылдап турар кижиге түңнелдерни үндүреринге бир чылдагааан. Башкыларывыс, кижизидикчи башкыларывыс бистиң уругларывысты чырык сеткил-сагыштыг, чырып турар карактарлыг уткуп алырын күзээр мен, бистиң уругларывыс ындыг кижилерни бөгүн хүлээп көөр апарган. 
 Республика хөгжүп-сайзыраан. Республикада губернатор төлевилелдери боттанып, хөгжүлдеде эки чүүлдер бар. «Чедиишкинниг доозукчу» губернатор төлевилелин чижекке адап болур мен. Ниити өөредилге албан черлеривистиң доозукчуларынга дээди өөредилге черлеринче дужаап киреринге эки салдарлыг. Оон аңгыда ниити өөредилге албан черлеринче эр кижилерни хаара туткан төлевилел бөгүн эки ажылдап турар деп чугаалап болур. Мында чамдык эпчок чүүлдерни эдип болурун чугаалаксадым. Чижээ, чамдык кожууннарда школа директорларының оралакчыларынга чаяан чок кижини томуйлап турары шын эвес. Өөредилге албан черинге ажыктыг чүүлдерни кылып, башкының бедик хүлээлгези-биле ажылдаары кол чүүл ол болур деп санаар мен.  
 Хүндүлүг коллегалар! Бөгүн онзагай байырлал – бүгү-делегейниң башкылар хүнү. Кайгамчык байырлал-биле силерге чедиишкиннерни, чогаадыкчы ажыл-ишти, бүгүдеге экини бодум өмүнээмден күзедим! Силерниң күзелдериңер амыдыралда боттанып турар болзун.

Возврат к списку