Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйында турисчи баазаже орукту ажыглалче киирген

Тывада «Туран» сыын ажыл-агыйында турисчи баазаже орукту ажыглалче киирген 13.11.2017
 Тываның Бии-Хем кожуунунда 18,5 км узун хемчээлдиг чаа орукту ажыглалда киирген. Кызылдың транспорт техникумунуң студентилери, "Восток" тудуг организациязының, Тываның автоорук эргелелиниң, ТР-ниң Орук-транспорт комплекс яамызының база «Туран» сыын ажыл-агыйының ажылдакчылары байырлыг ажыдыышкынга киришкен. 
 Объектини "Туран" сыын ажыл-агыйында турисчи баазаже орук" деп албан езузу-биле адаар. Тываның Баштыңы турисчи кластерни тургузарынга чаа орук участогу идигни бээр дээрзинге бүзүрелдиг. 
"Чаа орук километрлерин ажыглалга киирери – чедиишкин-дир. Бисте орук тудуун быжыг холда тудуп алган «Восток» КХН дээн ышкаш бүдүрүлгелер барынга чоргаарланыр мен. Силерниң ажыл-ижиңер улуг ужур-дузалыг. Хандагайты суурже угланган, федералдыг эрге-байдалды алган орукту экижидеринче ам бүгү күжениишкиннерни салган. Алызында ооң кедизин чугаалаар чүве болза, Моол таварты кызыгаарлар аразының делегей чергелиг транспорт шугумунче үнери-дир. А чараш бойдус чурумалывыс сорунзалаарындан аңгыда, дыштаныр хүннерде сыын мыйызының хандызындан оңгачалар кадыкшылды быжыглаар. Ынчангаш орук улуг ажыкты эккээринге чигзинмес мен. Маңаа турисчи кластерлерни организастап болур. Долгандыр дагларны көрүңер даан. Ийлерде харлар чыдыпкан, хаак баазазын ажыдып база болур-дур» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.  
Тыва Республиканың Чазаа биле Федералдыг орук агентилелиниң аразында дугуружулга езугаар чаа орук участогун туткан. «Восток» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел күрүне керээзиниң күүседикчизи болган. Тудуг ажылдарының түңү - 247 млн. хире рубль. 
Чаа участок тудуунга үлүүн киириштирген Кызылдың транспорт техникумунуң студентилерин Тываның Баштыңы орук ажыдыышкынының кызыл кожаазын кезери-биле чалаан. 
"Дыка эки-дир. "Восток"организациязынга бүдүрүлге практиказын эрттирип турдувус. Оларның баазазы эки, чаа техника, дериг-херекселдерлиг. Ажылдаарга солун болду. Мындыг улуг ажыл-ишке киришкеним дээш өөрүп тур мен. Өөренир сөөлгү чылым, ындыг-даа болза ажылдаарга солун-дур. Ам-даа орук тудуунга ажылдаксап тур мен» - деп, Кызылдың транспорт техникумунуң студентизи Игорь Сат чугаалаан.  
Республиканың орук-транспорт комплекс яамызының дыңнатканы-биле алырга, сөөлгү чылдарда 374,6 км орук ажыглалда кирген. Республиканың кожуун төптеринде 59 км хемчээлдиг кудумчу-орук четкизин септээринге 675 млн. рубльди чараан. Орук адырын акшаландырарының хемчээли 8 катап көвүдээн, 2017 чылда ол 1 млрд. 287,7 млн. рубль болган.

Возврат к списку