Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы тыва бизнести сонуургадыры-биле Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук корпорациязының удуртулгазы-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы тыва бизнести сонуургадыры-биле Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук корпорациязының удуртулгазы-биле ужурашкан 23.11.2017
 Москвага хайымныг ажыл графиктиг сургакчылаашкынының үезинде, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорукту хөгжүдер талазы-биле федералдыг корпорацияның (БОС корпорация) чиңгине директору Александр Браверман-биле ноябрь 22-де ужурашкан.  
 Ужуражылга эки хөөнге эрткенин бодунуң блогунда ол бижээн. «Көдээ ажыл-агый адырында, ылаңгыя үндүр садар продукцияны бүдүрер, туризм болгаш аржааннар, балык өстүрүп-көвүдедир адыр талазы-биле Александр Арнольдовичини база ооң специалистерин сонуургадыптывыс».  
Тываның Баштыңы БОС корпорацияның чиңгине директору-биле ужурашкаш, куш ажыл-агыйын катап тургузуп, ону калбартырынга «Заря» холдингини деткиир айтырыгны чугаалашкан. Ону долгандыр, сайзыраңгай чем баазазындан эгелээш, эът продукциязын болбаазырадыр амгы үениң дериг-херекселдерлиг, дашкаар үндүр садып болур дээштиг саарылганы организастаан бүдүн агрокомплексти тургузары чугула деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
Холдингиге хамааржыр куш фабриказы бо хүнде дагаа чуургазы биле дагаа эъдин бүдүрүп турар. Куш чемин соңгаартан киир сөөртүп эккээр болгаш, продукцияның өртек-үнезинге салдарлыг. 
2017 чылда бүдүрүлгеге тараа тарыыр 10 муң гектар шөлдү тускайлаан. Специалистерниң санааны-биле алыр болза, бир эвес фабриканы боттуң чеми-биле хандырып эгелээр болза, чижилгелиг продукцияны бүдүрер арга бар.  
Холдинг бо хүнде иштики рынокта соңгаардан эккелген куш эъдин үндүр кызып эгелээн, муниципалдыг чагыгларның хөй кезиин хандырып турар. «Заря» холдинг келир чылда куш эъди биле чуурганы кожа Моолче үндүр садары-биле баш бурунгаар дугуржулгаларны чорудуп турар.  
БОС корпорацияның специалистери «Зарядан» аңгыда, сыын ажыл-агыйында эмнээшкинниг турисчи баазаны сонуургап, Чагытай хөлге балык ажыл-агыйын хөгжүдүп, аңаа идепкейлиг туризм баазазын тургузар бодалдыын Тываның Баштыңы бижээн.
Тываның эрге-чагыргазы-биле БОС корпорациязы 2016 чылдың июньда кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы чарганын сагындыраал.

Возврат к списку