Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг төлээзи, Ак-Довурактан Сылдыс Донгакка аътты берген

Тывада полицияның тулган дээн бүрүн эргелиг төлээзи, Ак-Довурактан Сылдыс Донгакка аътты берген 23.11.2017
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналы-биле эрттирген «Тулган участок шагдаазы» мөөрейниң түңнелдерин үндүрген. Мөөрейниң тиилекчизи,Тываның тулган дээн участок шагдаазы болган, Ак-Довурактан Сылдыс Донгакты республиканың VII адалар шуулганынга адап демдеглээн. Полицияның капитаны кол шаңнал – чорукка ажыглаар аътты алган.  
 «Шупту демнежип, эгин кожа, бот-боттарывысты деткижип чорааш, чүгле ынчан шимчедикчи күш болур бис. Ындыг эр кижилерниң бирээзи – Барыын-Хемчик кожуунда полицияның участок төлээзи Сылдыс Донгак. Албан-хүлээлгезин тергиин эки күүседип турар болгаш хөй-ниити амыдыралынга идепкейлиг киржилгелиг участок шагдаазын онза белек-биле шаңнаарын эрткен чылын аазаан кижи мен. Чорук аъды полицейжиниң ажыл-херээнге дузалакчы болзун!» – деп, Тываның Баштыңы шуулган соонда бодунуң блогунга бижээн. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чылдың ноябрьда участок шагдаалары-биле ужурашкаш, ындыгмөөрейни эрттирери чугула деп чарлаан. Республика Баштыңының даалгазы-биле, Чазактың Регионнуң айыыл чок чорук департаментизи биле ТР-де Иштики херектер яамызы чурттакчы чон-биле идепкейлиг, шалыпкын болгаш элээн үре-түңнелдиг ажылдап чоруур участок шагдааларын кады илереткен. Мөөрейниң киржикчилери бо чылдың апрель1-ден ноябрь 1-ге чедир ажылының түңнелдерин дужааган. Мөөрей комиссиязының кежигүннери шупту пунктуларны саннар-биле үнелеп, ниити түңнү үндүрген. 
Ак-Довурак хоорайда «Барыын-Хемчик» муниципалдар аразында килдистиң участоктуң бүрүн эргелиг төлээзи Сылдыс Донгак эң-не хөй – 623 санны алгаш, тиилээн. Оперативтиг албан ажылында ооң көргүзүглери эң эки. 33 кем-херекти ажыткан, 194 административтиг чурум хажыдыышкыннарын илереткен. База назы четпээннер ортузунда катап кем-херек үүлгедир чорукту болдурбаан.  
Мөөрейни хуу составтың мергежилин бедидеринче, аныяк салгалдың мөзү-бүдүш кижизидилгезинче кичээнгейни күштелдирип, полицияның ажылдакчылары биле чоннуң доктаамал харылзаазын чедип ап, корум-чурум камгалаар органнарның алдар-адын көдүрүп, участок шагдааларынга моральдыг болгаш материалдыг деткимчени көргүзер сорулгалыг эрттирип турар. 
Мөөрей киржикчилериниң кара адарын болгаш күш-шыдал белеткелин, оперативтиг ажыл-албанын база шылгаан. Тус черниң бот-башкарылга органнары, улусчу дружина-биле кады ажылын, хөй-ниити ажыл-чорудулгазын база көрген. Тыва Республиканың албан езузунуң порталында чурттакчы чон ортузунга чоруткан интерактивтиг бадылаашкынның түңнелин база алган. 
Полицияның капитаны, «Таңды» муниципалдар аразында килдистиң участок шагдаазы Белек Монгуш ийиги черни ээлээн. Ооң саны - 510. Белек Монгуш албанындан аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг киржип, спортче школачыларны хаара тудуп турар. Назы четпээннер херектериниң талазы-биле инспекцияның учедунда алды оолду баскетбол болгаш футбол секцияларынче ол хаара тудуп алган. 
"Кызыл" муниципалдар аразында килдистиң участок шагдаазы, полицияның капитаны Аганак Содунам мергежилдиң тергиинин илереткен мөөрейге үшкү черни алган. Ол 489 санныг. Кемниг херектерни ажыдар, административтиг чурум үрээшкиннерин илередир талазы-биле Аганак Содунамның көргүзүглери эки. Участок шагдаазы хөй-ниити ажылынче улуг кичээнгейни салган. Учетта турар дөрт оолду спортчу секцияларже киирген. Ам ол оолдар хостуг хүреш биле боксче барып турарлар. 
Мергежилиниң тергиинин илереткен мөөрейге шылгарааш, ийиги, үшкү черни ээлээн шагдаалар ноутбуктар биле акша шаңналдарын алырлар.

Возврат к списку