Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чедиишкинниг херээженнерни регион төлевилелдеринче хаара тудар

Тываның Баштыңы чедиишкинниг херээженнерни регион төлевилелдеринче хаара тудар 27.11.2017
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уруг азырап олургаш, чүгле ие эвес, а чедиишкинче шимчедип орукту тып алган иелер дугайында социал четкиде бодунуң арынында бижээн.
 Делегейниң Иелер хүнүнде оларның чамдыызы-биле ужуражып, амыдыралчы идепкейлиг туружу болгаш кандыг-даа берге үеде бодунга ажыктыг чүүлдү кылып болур дээрзин көргүскен үлегерлиг чижээ дээш, өөрүп четтириишкинниң сөстерин оларга дамчыткан.
 «Бөгүн ужурашканым аныяк авалар чедиишкиннеринге хей-аът киргеш, долгандыр кижилерни боттарының үлегери-биле чүглендирген. Кижи бүрүзү бодунуң мергежилинге шылгараңгай. Олар дээрге, модельер Юлия Хирбээ, билдингир блогер база фитнес мөгейикчизи Шеңне Монгуш, даараныкчы база сайгарлыкчы Кежикей Шарый-оол, тергиин дээн 8 харлыг шыдыраачы Аринаның авазы Светлана Иргит-тир. Шупту чедиишкинниг иелер. Чедиишкинниң чажыды – кызымак күш-ажыл, тура-сорук, нарын байдалдарны канчап-даа эрте бээринге боттарынга бүзүрел болгаш күзелде. Эр-хейлер, бистиң ниитилеливисте ажыктыг төлевилелдерни бурунгаарладырынга олар-биле кады ажылдаар бис» - деп, республиканың Баштыңы ВКонтактыда бодунуң блогунга бижээн. 
 Шеңне Монгуш артык деңзизин ап каапкаш, республикада билдингир апарган. Улустарның найыралы университетке бирги курска өөренип тургаш, өөредилге соонда-ла, кежээ маңнап, баштайгы деңзизинден ийи катап арыпкан. Ава апаргаш-даа, бир ай дургузунда деңзизин эгидип шыдаан. Бөгүнде ол социал четкилерде бодунуң арынында канчаар арып болурунга арга-сүмелерни берип турар. 
Светлана Иргитти ооң сес харлыг уруу Арина, «Анапа-2017» бүгү-российжи шыдыраа фестивалынга үшкү черни ээлээш, бүгү чуртка алдаржыткан. Арина бөгүнде Россияның Кубогу дээш январьда болур маргылдаага белеткенип турар. Иргиттерниң өг-бүлезинде беш ажы-төл шупту салым-чаяанныг. Аринаның улуг акызы бокста барып турар, угбазы музыкага хандыкшылдыг, бичии дуңмазы танцылаар. А эң бичиизи - хеймери бир-ле чүүлге бодун көргүзе бээринге бүзүрээрлер. 
Аныяк ава Юлия Хирбээни чүгле Тывада, Россияда эвес, даштыкыда база билир. Тыва чараш кыстар мөөрейинге тиилээш, бодунуң модель агентилелин тургускаш, российжи деңнелче үнүп, улуг үнелелди алган. Оон аңгыда Юлия немелде өөредилге төвүнүң удуртукчузу, дизайн уран чүүлүнде база модель бизнезинде 200 элээдилерни өөредип турар. 2018 чылдың июньда, Лондонга эртер «ЭтноАртФест» дизайнерлерниң делегей конкурузунуң түңнел көргүзүүнге Юлия чогаадып, даараан коллекциязы-биле модель агентилелин киириштирер чалалгалыг. 
Кежикей Шарый-оол база Юлия Хирбээ ышкаш, чедиишкинге дорт-ла чедип келбээн. Англи дыл башкызы эртемниг башкының салым-хуузу өскээр эккелген. Үш дакпыр ава апаргаш, Кежикей база катап парта артынга өөренип –профтехучилищеге даараныкчы, оон дизайнер мергежилдерни доозуп алган. Баштай бодунга, оон чагыглар-биле ажылдап, чоорту ажыл чок 30 хире херээжен чонну ажылче хаара тудуп алган. Олар шупту бажыңнарында дааранып, белен продукциязын хөлезилеп алган садыында садып-саарып турарлар. Амгы үеде Кежикей даараныр цехтиг база садыглыг бодунуң бүдүрүлгезин бүрүткедиринге белеткенип турар.  
 «Республиканың эрге-чагыргазы, күрүне дорт азы оон-моон силерниң кижи бүрүзүнүң чедиишкининиң төөгүзүнде киржилгелиг болганынга өөрүп тур мен. Бир кижи грантыны, бир кижи ажыл чок кижилерге деткимче программазын, бир кижи республикада уруглар садтарының системазын хөгжүдер, немелде өөредилгениң шынарын экижидеринче угланган деткимчелерни ажыглаан. Ынчап кээрге, социал чадалар деп адаар институттар болгаш арга-хевирлер шупту ажылдап турар-дыр. Бо иелер ышкаш, кижилер күзелдиг, аргазы болгаш үези-ле бар болза, ол аргаларны ажыглап болур» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку