Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы мөлчүкчү чажыт оюннар-биле демиселди күштелдирерин негээн

Тываның Баштыңы мөлчүкчү чажыт оюннар-биле демиселди күштелдирерин негээн 29.11.2017
 Эрткен неделяда Тываның найысылалында мөлчүкчү чажыт оюннарлыг залды хоойлуга чөрүштүр ажылдадып турганын илереткен. ТР-ниң ИХЯ төлээлери республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга ол чер найысылалдың мэриязы биле Тываның Чазааның шуут-ла хажыызынга ажылдап турганын илеткээн.
  Чазак Даргазы аппарат хуралында, хоорай эрге-чагыргазының база корум-чурум камгалаар органнарның адрезинче регионда чажыт оюн бизнези-биле оларның хөделиишкиннерниң дээш чогун шүгүмчүлеп, ооң-биле демиселди шыңгыырадырын негээн. 
 Республика девискээринде мөлчүкчү оюннар бизнези долгап турар 30 ажыг зал бөгүн барын полицейжилер дыңнаткан. Полиция оларның кайда турарының чүгле адрестерин эвес, а ооң ажыл-чорудулгазында хаара туттунган кижилерни безин билир. Ындыг болзажок оларга кеземче харыысалгазы онаары болдунмайн турар. Сөөлгү чылдарда Тывада ойнаар автоматтар-биле холбашкан чаңгыс-даа херек суд чорудуунче кирбээн.
Хоойлуга удур бизнес ээлериниң харыысалгадан чайлай бээриниң чылдагааны — хоойлуларның кошкаанда деп, республиканың ИХЯ-зы тайылбырлаан. Чижээ, бөгүнде ойнаар автоматтар РФ-тиң хоойлужудулгазы-биле чөпшээрээн биржа онлайн-садыглаашкынының хевири – бинар опционнарының системазында ажылдап турар терминалдар артында чажыртынган. Ындыг оюннарлыг компьютерлер чүгле саң-хөө рыноктарында киржип турар ышкаш, херек кырында ойнаар залдарның клиентилери «чаңгыс холдуг дээрбечиниң» элзининде болур.  
 Компьютерлерни хоойлуга чөрүштүр ажыглап турарын бадыткаары полицияга амыр эвес. Тывада хавырган дериг-херекселдерни чаңгыс эвес удаа Новосибирскиже экспертиза эрттирери-биле чорудуп турган. Харыы чаңгыс – ажыглалда программаларның хоойлуга удур чүзү-даа чок. Ооң түңнелинде, компьютерлер эгиттинер, а чажыт казино ажылын уламчылап чыдып каар. Залдарның ээлери кандыг-даа кеземче болбазын, эдин эгидип алырын пат билир болгаш, ооң мурнунда чылдарда ышкаш, чажыртынмас-даа апарганын рейдилерге киржип турган полиция ажылдакчылары чугаалаан.
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, корум-чурум камгалаар органнар оюннар бизнезинге удур дээштиг ажылдап шыдаар дээрзин билир. Хоойлуга чөрүшкек ажыл-чорудулга фактызын техниктиг байдалы-биле бадыткаары болдунмас чүве болза, Тывада оон когараан кижилерни, херечилерни кайыын-даа тып болурун сагындырган. Азы бодунуң шимчевес өнчүзүн ойнаар залдарга хөлезилеп турар сайгарлыкчылар таварыштыр эрге-чагырга хемчеглерни ап болур.
 «Шиитпирлиг хөделбес болза, чүү-хөөзин алыскан кижилер ол черлер-биле боттары сайгаржып эгелээринге чедип болур айыыл бар. Ону болдуруп болбас. Бир эвес ол бизнестиң организаторларының боттарын кезедип шыдавас болзуңарза, бистиң сайгарлыкчыларывыска олар-биле холбажыры эки чүүлге чедирбес кылдыр, ону чедип алыңар» - деп, республика Баштыңы шыңгыы негелдени салган.

Возврат к списку