Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы аныяк специалистерге республика эргелеп-башкарылгазынче орукту ажыткан

Тываның Баштыңы аныяк специалистерге республика эргелеп-башкарылгазынче орукту ажыткан 01.12.2017
 Дээди өөредилге черлериниң 30 ажыг доозукчузу 2017 чылда Тываның эрге-чагырга органнарынга стажировкалааш, оларның 10-у доктаамал ажылдарже кирген. Аныяк специалистерден кадрлар курлавырын хевирлээр дугайында чарлык езугаар, хостуг олуттарже доозукчулар ортузунга эрткен конкурстуң тиилекчилерин таныштырып тура, ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак ол дугайында дыңнаткан.
  Чарлык үнген соонда чыл-даа четпээн бол, Тываның Чазааның Аппарады дээди өөредилге черлериниң доозукчуларының аразындан шылгараңгайларын шилип, оларны эрге-чагырганың аңгы-аңгы деңнелдериниң удуртулга структураларынче ажылга хаара тудар арга-хевирлерни ажылдап кылган. 
Шилилде системазын конкурс шилилгези-биле чорудуп, дараазында үш айда аныяк специалисттерни стажировкаладыр, ооң түңнелдери-биле ажылга хүлээп алыр азы Тываның кадрлар курлавырынче киирер дугайында шиитпир хүлээп алдынар. 2017 чылда республика Баштыңының администрациязы дээди өөредилге черлериниң доозукчулар ортузунга ийи конкурсту эрттирген, аңаа 255 кижи киришкен. 
Оларның 31-и тестированиени чедиишкинниг эрткеш, республика Баштыңының администрациязының кезектеринге база регионнуң яамыларынга болгаш ведомстволарынга тус-тус план езугаар төлевирлиг стажировакалаар эргени алган. 10 аныяк специалист стажерлап чедиишкинниг ажылдаанының түңнелинде, күрүне албан черлеринде, удуртулга органнарында ажылдап эгелээн.  
«Дээди өөредилге черлерин тергиин өөредилге-биле дооскан доозукчуларга арга-дуржулгазы чок-даа болза, бодунуң туружун тып, алызында чугула специалист апаарынга арганы бээри – мээң шиитпирлиг туружум ол. Оолдарның профессионал өзүлдезиниң бирги базымнарынга дузалажыры чугула. Шилилде кылырда конкурсту эрттирери чөптүг. Чер-чурт көрүп база төрел-дөргүл тырттарын болдурбазы – кол негелде. Алды чыл дургузунда 60 доозукчуну эрге-чагырганың күрүне органнарында база ведомство иштинде албан черлеринде ажылдарда киирген. Кызыл дипломнуг 50 доозукчу чиигелделиг ипотеканы ажыглаан» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда кадрлар конкурзунда тиилээн доозукчулар-биле ужуражылга соонда бижээн.  
Кандыг-даа ажыл-херектерге чаа күштер херек дээрзин Шолбан Кара-оол демдеглээн. 2017 чылдың доозукчуларындан бурунгаар көрүштүг, тура-соруктуг аныяктарны шилип алган бирги чалгыгның арга-дуржулгазы ажылдакчылар ортузунда чижилгени күштелдирип, коллективтиг күш-ажылдың үре-түңнелдеринге көскү салдарлыг. Аныяк кадрларның конкурс шилилдезиниң тиилекчилеринде чаңгыс-даа эр кижи чок болганы республика баштыңын ундараткан.  
«Бо удаада шупту кыстар болганы харааданчыг-дыр, ол шын эвес. Оолдарга идепкейлиг болурун сүмеледим. Кадрлар ажылдакчыларынга күрүне деткимчезиниң хемчеглериниң база конкурс негелдериниң дугайында доозукчуларга ам-даа дыңнадып тарадырын, бөгүнгү аас-кежиктиг аныяк кадрларга төрээн республикавыстың чаагай чоруу дээш ажыл-ижинден сеткил ханыышкынны алырын күзедим» - деп, Чазак Даргазы аныяктарга чагыын берген.

Возврат к списку