Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы ТШО чаа командылакчызы-биле кады ажылдаар чурумну дугурушкан

Тываның Баштыңы ТШО чаа командылакчызы-биле кады ажылдаар чурумну дугурушкан 11.12.2017
 Республикада шериг объек¬тилерин хынап чораан Төп шериг округунуң чаа командылакчызы генерал-лейтенант Александр Лапин-биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужурашкан. 
 Тыва Республикада шериг кезектери, эң ылаңгыя 55-ки тускай мото-адыгжы дагжы бригада-биле кады ажылдажылганы башкарар ажылчын бөлүктү тургусканын Төп шериг округунуң командылакчызынга республиканың удуртукчузу дыңнаткан. Ол дээрге шериг албан-хүлээлгелиглерниң шериг-патриотчу кижизидилге ажылдарынга, культура-массалыг болгаш спортчу хемчеглерге киржилгези, ол ышкаш контрактылыг шериг албанынга хамааты кижилерни шилип алыры дээш өске-даа айтырыглар. Шериг албанын 55-ки тускай мото-адыгжы дагжы бригадага контракты-биле эрттирерин күзээннерни шилиир комиссиязының ажылынга кожууннарда шериг комиссариаттарының, хоойлу-дүрүм камгалалының органнарының ажылдакчылары, хөй-ниити организацияларының төлээлери болгаш идепкейжи хамааты туруштуг өске-даа кижилер киржип турарын Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Төп шериг округунуң чаа командылакчызы генерал-лейтенант Александр Лапин республиканың удуртулгазы-биле кады ажылдаарынга беленин илередип, чоокку үеде боттандырар деп турар сорулгалар-биле Тываның Баштыңын таныштырган.
 Төп шериг округунуң 55-ки тускай мото-адыгжы дагжы бригадазының дайынчы белеткелиниң чаа полигонун Кызыл хоорайның чоогунга тудар. Ол шериг полигоннуң Кара-Хаак чоок кавызында бирги ээлчээниң объектилериниң кандыг шынар¬лыг туттунуп турары-биле таныжып, шериг кезээниң дайынчы машина-техниказының парыгын хынап чораанын, кадыр-берге оруктарлыг даг полигонун келир 2018 чылда тударын, Кызыл хоорайның девискээринде турар 55-ки тускай мото-адыгжы дагжы бригаданың дайынчылары Узбекистанның девискээринге эрткен тактиктиг шериг өөредилгеге, Коллективтиг айыыл чок чорук организациязының Казахстанга эрттирген «Бузулбас найырал» шериг маневрларынга бедик деңнелге киришкенин генерал-лейтенант Александр Лапин республиканың удуртукчузунга дыңнаткан. 
Төп шериг округунуң командылакчызы турган генерал-полковник Владимир Зарудницкий Россия Федерациязының Чепсектиг Күштериниң Чиңгине штавының Шериг академиязын удурту бээрге, ооң орнунга генерал-лейтенант Александр Лапин Төп шериг округунуң командылакчызы албан-дужаалга томуйлатканын сагындыраал. 
«Шериг мергежилди кезээде сонуургап чораан мен, ачавыс бисти ынчаар кижизиткен. Эр кижилерниң езулуг найыралының үнезин база шеригге билип алган мен. Бүзүрелдиг найырал ында. Ынчангаш шериг кижилерни бир янзы хүндүлээр мен – деп, Тываның Баштыңы интернетте бодунуң арнынга ужуражыышкын соонда бижээн. – Республиканың мурнундан Төп шериг округунуң чаа командылакчызы генерал-лейтенант Александр Лапинге байыр чедирери меңээ чоргааранчыг болду. Канчаар кады ажылдаарын дугуржуп алдывыс».

Возврат к списку