Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эмнелге албан черлери электроннуг эмнелге хуудустарын бижээниниң саны-биле РФ-те 36-гы черде

Тываның эмнелге албан черлери электроннуг эмнелге хуудустарын бижээниниң саны-биле РФ-те 36-гы черде 18.01.2018
20 муң организацияның рейтингизинде Республиканың бир дугаар эмнелгези бодунуң ажылдакчыларындан оларны хүлээп ап турары-биле 274 дугаары болган. 
Түр үеде күш-ажыл кылып шыдавазынга электроннуг хуудустарны бээри Тывада эки чоруп турарын демдеглезе чогуур. 24 эмнелге организациялары 2017 чылдың июльдан бо чылдың январь 17-ге чедир 2200 санныг электроннуг хуудустарны берген. Электроннуг чурагайлыг хол үжүү (ЭЦП) бар эмчи аарыг кижиниң күзели-биле ындыг хуудусту долдурар эргелиг. Амгы үеде Тывада 472 эмчиге ЭЦП-ни кылган.  
Ол төлевилелди боттандырып эгелеп турда, шаптараазыннар турганын айтыр апаар. Федералдыг организациялар дээш, чамдык ажыл берикчилери бодунуң ажылдакчыларындан электроннуг эмчи хуудустарын хүлээп алырындан ойталап, бергедээшкиннерни тургускан.  
Мында чугаа ындыг эмнелге хуудузунуң төлевирин санаар программа хандырылгазының айтырыгларда. Ажыл берикчилери январьдан эгелеп үш арга-биле төлевирни санап болур: «1С: Бухгалтерия» программазы-биле http://cabinets.fss.ru/ сайтыда хуу кабинет азы «Контур-Экстерн» дээн ышкаш харылзааның тускай операторлары таварыштыр. Сөөлгү арганы 2018 чылда киирген болгаш Социал камгалал фондузунуң төлээлери аңаа улуг ынаныглыг.  
 «Контур-Экстерн» - ФҮА, РПФ, СКА-да база өске-даа хыналда органнарынче отчетту дужаарынга камгалалдыг электроннуг документ эргилдези болур. Дыка хөй организациялар, өнчү хевиринден хамаарылга чокка, отчет тургузарда ону ажыглап турар, а электроннуг эмнелге хуудустарын киирери төлевилелче оон-даа хөй ажыл берикчилерин хаара тудар.  
Электроннуг хуудустарны долдурары аарыг кижиге-даа, эмчиге-даа берге эвес. Автоматчыткан ол хевир специалистиң үезин чидирбес, а аарыг кижи эмчиниң холунуң үжүүн салдырар дээш ынаар барбас. Аарыг кижи ажыл берикчизинге бодунуң хуудузунуң дугайында дыңнадырда, эмчиниң бергени талонда бижээн дугаарны айтып каар. Медицина албан черлериниң удуртукчулары болгаш эмчилери электроннуг эмнелге хуудустарын долдурары саазынынга бодаарга элээн эптиг деп демдеглээннер. 
Электроннуг эмнелге хуудустары – бүгү талазы-биле эптиг чаартылга. Камгаладыкчылар пособиени санап, ону СКФ-де дыңнадырының үезин кыскаладыр. Социал камгалал фондузу камгаладылга акша-хөреңгизиниң чарыгдалынга хыналданы экижидип, бузурукчу чоруктарның санын эвээжедир. СКФ-ниң төлээлери хыналдаларның санын кызырар. Аарыг кижилер хуудус, таңма дээш оочурларга турбас апаар. А эмчилерниң саазын ажылдары эвээжээр.

Возврат к списку