Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Красноярскиниң чурттакчызы кырган-ачазының дайындан эккелгени өг-бүлениң хоочун эдин Тываның Баштыңынга дамчыткан

Красноярскиниң чурттакчызы кырган-ачазының дайындан эккелгени өг-бүлениң хоочун эдин Тываның Баштыңынга дамчыткан 30.01.2018
 Красноярск крайның губернаторунуң оралакчызының оралакчызы Александр Походин Тывага тускай белекти сөңнээн. Ол фронтучу кырган-ачазы Александр Григорьевич Чирковтуң өг-бүлезиниң эрги эдилелдериниң аразындан хүлерден шуткуп куткан буддийжи бурганны тып алгаш, республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолга дамчыткан.
 Походинниң кырган-ачазы — Ада-чурттуң Улуг дайынынга төнчүзүнге чедир тулушкан, ол ышкаш Японияның Квантун армиязын чылча шапкан Маньчжур операциязының киржикчизи.  
Дайын соонда каш чыл эрткенде хоочун чок болган болгаш, солдатта ол скульптура канчап чедип келгенин өг-бүле орта-ла билбес. Кызыл Армияның хосташканы черлерде буддийжи ламалар белекке бергени база чадап чок. Шак ындыг хевирлиг статуэткалар шажын эдилелдеринге хамааржырын билгеш, Походиннерниң өг-бүлези кырган-ачазының тураскаалдыг эдин буддийжи хүрээже дамчыдарын шиитпирлээн. Чоокку буддийжи эң улуг ниитилежилге кожа-хелбээ Тывада дээрзи билдингир.  
«Дыка үнелиг болгаш улуг ужур-уткалыг белекти алдым. Ламалардан скульптураны диргизип, фронтучу Александр Григорьевич дуу оранда амыр-тайбың чорууру дээш номнал дилээр мен. Чаа хүрээвисти тудуп доозупкаш, эксперттерниң үнелелин алган ыдыктыг бурганны аңаа хүлээдип бээр бис» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.  
Ол скульптура Будданың үш камгалакчы бурганының бирээзи – Ваджрапани бодхисатва азы «чаңнык туткан» бурган бооп турар. Тибетте ол бурганны Чана Дордже дээр. Шупту буддаларның күчү-шыдалының илередикчизи. Ваджрапани оң холунда чаңныкты, а солагай холунда — четкерлер-биле харылзаштырар лассону тудуп алган, бажында кижи бажының сөөгүнден оваадайлыг, ооң адаанда үш дугаар караа көстүп турар. 
Кыдатта билдингир Шаолинь хүрээзиниң камгалакчызы Ваджрапани бурган деп шагдан бээр санап турар. Оон аңгыда Тыва-биле кожа чыдар Моолдуң девискээринде, Завхан аймакта Хангай дагларының эң бедик чери Отхон-Тенгри-биле Чана Дорджениң адын холбап турар. Чана Дордже, азы Ваджрапани бурганга чүдүп тейлээр ыдыктыг чер деп ону үе дүптен бээр санаар.  
Республика баштыңының бижидип алыкчылары статуэткага кыска допчулалдарны бергени солун. Бир кижи ол дээрге, моолдарны багай чүүлдерден камгалап турар «Очирваань бурхан»-тыр дээн. Ол бодалды өскелер база үлешкен. «Шынап-ла Очирмани бурган-дыр. Тоолчургу чугаа-биле алырга, ол черде амыдыралды, кижилерни база чок кылыр дээн дээрден каржы күштерни баскан күчү-күштүг камгалакчы бурган болур. Дээрде каржы буктарны тиилээш, черже бадып кээрге, ону бурган кылдыр санаан. Очирмани деп ооң адын дорт адаары хоруглуг, ынчангаш буддийжи чоннар ону аңгы-аңгы адаар. Дайын-чааның чылдарында фронтчу кырган-ачаны бурган камгалап чораан деп бодаар мен» - деп, Сергек Шактар бодалын үлешкен. Билдингир хөөмейжи Андрей Монгуш статуэтканы номнар номчулгазы-биле хүлээп алыр херек деп бижээн.

Возврат к списку