Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тываның найысылалынга «Арыг соңгулдалар дээш» деп конференция эрткен

Тываның найысылалынга «Арыг соңгулдалар дээш» деп конференция эрткен 30.01.2018
Тываның күрүне университединге регионнуң Хөй-ниити палатазының төлээлериниң, күрүне университединиң юридиктиг факультединиң студентилериниң, республиканың юридиктиг ниитилежилгелер төлээлериниң киржилгези-биле «Арыг соңгулдалар дээш» хайгааракчылар корпузунуң федералдыг төлевилелинге стартты берген «Арыг соңгулдалар дээш» конференция болуп эрткен. 
Республиканың Хөй-ниити палатазы, Россияның юристер ассоциациязының Тыва Республикада девискээр салбыры, Соңгулда комиссиязы, университеттиң удуртулгазы база «Арыг соңгулдалар дээш» корпустуң федералдыг координатору А.Г. Тимченко ам болур соңгулдаларның кол сорулгаларын болгаш онзагай чүүлдерин чугаалашкан. 
Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының даргазы Чимит-Доржу Байырович Ондар хайгааракчыларны томуйлаар адырда хоойлужудулга шуут өскерилгенинче кичэнгейни углап, палатаның составында хайгааракчылар ажыл-чорудулгазын хевирлээр болгаш контрольдаар ажылчын бөлүк тургустунганын чугаалаан. 
Россияның юристер ассоциациязының Тыва Республикада девискээр салбырының даргазы Артур Маадырович Монгал республиканың юристери Россияда кол албан-дужаалдыг кижиниң соңгулда кампаниязында идепкейлиг киржиринге беленин дыңнаткан. Юристер президентиже берген кандидаттар дээш агитаставыс, ындыг болзажок, республиканың соңгулда комиссияларында хоойлу сагыышкынын база хамаатыларның соңгуур эргелерин камгалаар 200 кижиден хайгааракчылар корпузун тургузарын чугаалаан.  
Тыва Республиканың соңгулда комиссиязының даргазы Олег Владимирович Фортуна амгы соңгулда хоойлужудулгазында өскерилгелерни, быжыглаттынган шынзылгаларны ап каапканын, бүрүткеткен чериниң аайы-биле, киир бижидилгези биле херек кырында чурттап турар чери дүүшпес болза, соңгулда хүнүнде канчаар бадылаарын тайылбырлаан.
 Сибирь федералдыг округда «Арыг соңгулдалар дээш» корпустуң федералдыг координатору Антон Тимченко, соңгулдалар үезинде хайгаарал чорудар талазы-биле «Арыг соңгулдалар” деп хөй-ниити шимчээшкининиң Россияда хайгааракчы юристерниң эң улуг организациязы ажык-чарлыг, шынчы хайгааралды хандырар сорулгалыын чугаалаан. Россияның юристер ассоциациязы биле «Арыг соңгулдалар дээш» корпус Россия Федерациязының Президент соңгулдаларының талазы-биле соңгулда кампаниязын эрттирерде хамаарышпас болгаш мергежилдиг хайгааракчылары белеткеп, өөредип эгелээн. «Арыг соңгулдалар дээш» хайгааракчылар корпузу соңгулда чорудуун хоойлу езугаар ажык-чарлыг, көскү болурун чедип алыры кол сорулга деп санап чоруур сонуургалдыг кижилерниң шуптузунга өөредилгени бээринге белен. 
Россияның юристер ассоциациязының Тыва Республикада девискээр салбырының күүсекчи комитединиң кежигүнү, корпустуң регион координатору А.П.Ооржак Россияның юристер ассоциациязы биле «Арыг соңгулдалар дээш» корпустуң белеткээн хайгааракчылары 2012 чылдан бээр эрткен соңгулда камнанияларының үезинде бедик организасчы шынарларын көргүскен деп демдеглээн. Бөгүн республиканың Хөй-ниити палатазы база университет-биле дугуржулгада атты салган. 2018 чылдың январь 23-те университеттиң ректору О.М.Хомушку-биле университеттиң баазазында Тывада Соңгулда эргелери болгаш чорудуунуң төвүн тургузарын дугурушкан. Төп чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде ажылдаар Тыва Республикада «Арыг соңгулдалар дээш» хайгааракчылар корпузунга өөредилгени чорудуп, оларның ажылын дүүштүрер.  
Конференцияның төнчүзүнде “Тыва Консультант” кызыгаарлаан харыысалгалыг ниитилелге, “Тувинская правда” республиканың ниитилел-политиктиг солунга база Кызыл хоорайда күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза көргүзер хөй ажыл-чорудулгалыг төптүң юристеринге Россияның юристер ассоциациязының хүндүлүг бижиктерин болгаш өөрүп четтириишкинин тывыскан.

Возврат к списку