Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада "Социал хөмүр" губернатор төлевилел уламчылап, оон-даа хөй киржикчилерни хаара туткан

Тывада "Социал хөмүр" губернатор төлевилел уламчылап, оон-даа хөй киржикчилерни хаара туткан 31.01.2018
 2016 чылда эгелээн губернатор төлевилели 1420 өг-бүлеге социал деткимчени көргүзүп, халас хөмүрнү дүжүрген. Эрткен чылын 3479 уруг бар 718 өг-бүле социал хөмүрнү алган. ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел ындыг сан-чурагайларны берген. 
Тываның эң-не улуг муниципалитеди болур Кызыл кожуундан социал деткимче алган кижилерниң саны хөй. Кожуунда 116 өг-бүле «Социал хөмүр» губернатор төлевилелиниң 2017 чылда киржикчилери болган.  
"Алды ажы-төлдүг мен. Ийи чыл улаштыр хөмүрнү ап тур бис. Төлевилелге киржири – биске дыка улуг дуза-дыр» - деп, хөй ажы-төлдүг ие Алефтина Ондар чугаалаан. 
18 хар чедир назылыг, беш болгаш оон-да хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер төлевилелге киржип болурун сагындыраал. Тус черде Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнче билдириишкиннерни киирер.
 "Губернатор төлевилелинге бистиң өг-бүлевис киржиринге социал ажылдакчылар дузалашкан. 2 тонна ажыг хөмүрнү алдывыс. Ол дээш четтирдивис. 2018 чылда база социал дузаны алырынга идегеп тур бис. Кыш дургузунда 6 тонна хөмүр одаар бис, 2 тоннаны алыры биске дыка эки дузаламчы-дыр» - деп, Наталья Биче-оол чугаалаан.
 Кызыл кожууннуң социал ажылдакчылары бо чылын адрестиг дуза алыкчыларының санын көвүдедип, оларның даңзызын чаарткан.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазы-биле, 2018 чылда төлевилелче көдээде өг-бүлелерден аңгыда, Кызыл хоорайда хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер база кирер. Төлевилелдиң негелдезинге дүүштүр кордакчыларның шилилгезин база даңзының хыналдазын шыңгыырадыр. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң бюджединге губернатор төлевили улуг деткимче дээрзи маргыш чок.
 2016 база 2017 чылдарда социал деткимче кылдыр хөмүр алган өг-бүлелер одаар чүүлдү күзүн дүжүрүп бээрге, ол кыш ортузу кире бээрин демдеглээннер.
 "Беш ажы-төлдүг мен. Ийи чыл улаштыр хөмүр ап келдивис. Бо чылын улуу 18 харлапкан, ынчангаш төлевилелден үнген бис. Дузаламчы хөмүр алырга, дыка эки турду. Кыжын беш тонна хөмүр одаар бис, ооң чүгле үш тонназын садып ап турдувус» - деп, Александра Сарыглар чугаалаан.
 Оон аңгыда төлевилел негелдези езугаар, дуза алыкчыларынга чырык энергиязынга чарыгдалдың чамдыызын база эгидип бээр. Ол акша-хөреңгини дуза алыкчызының энергокурлавыр компаниязында агар санынче дорт шилчидиптерин ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел тайылбырлаан. Делгереңгейи-биле чугаалаар болза, хөй ажы-төлдүг өг-бүле төлевилелге киришкеш, 2 ажыг тонна хөмүрнү халас дүжүртүп, чырык энергиязынга компенсацияны алыр. Тожу биле Тере-Хөл кожууннарда чурттап турар өг-бүлелерге хөмүр орнунга 4,8 кубометр одаар ыяшты алыр. Республикада төлевилелдиң ниити күүселдезинге харыысалга Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелинге онаажыр.

Возврат к списку