Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Өг-бүлеге дээди эртемниг бирден эвээш эвес уруг» губернатор төлевилели эки күүсеттинип турар

Тывада «Өг-бүлеге дээди эртемниг бирден эвээш эвес уруг» губернатор төлевилели эки күүсеттинип турар 02.02.2018
 Губернатор төлевилели 2014 чылда эгелээнин сагындыраал. 4 чыл дургузунда 2203 кижини дээди өөредилге черлеринче дужаадып киирери планнаттынган, херек кырында 2226 кижи кирген. 
Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының төлээлери-биле ужуражылгада бо удаада 100 ажыг кижи келген. ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Сайзана Товуу 
ТР-ниң Чазааның 2017 чылдың декабрь 18-те хүлээп алганы 547 дугаар доктаалы езугаар төлевилелде чаартылгаларны таныштырган. Чаа чылдан эгелеп төлевилел киржикчилериниң бөлүүн улгаттырып, ынаар школа назыны четпээн болгаш эге школа өөреникчилерин киирген, оон аңгыда чүгле дээди өөредилге черлериниң студентилери эвес, а школа назы четпээннерден эгелээш студентилерге чедир социал деткимчени көргүзерин айыткан. База ол ышкаш Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер төлевилел киржикчилерин белеткээринге тускай дузалажыр.  
Тываның күрүне университединиң баазазында 30 доозукчуну 2017 чылдың декабрьдан белеткеп эгелээн. 
Губернатор төлевилелиниң киржикчилери болур дээди өөредилге черлерниң бирги доозукчулары ужуражылгада келгени онзагай чүүл болган. 
Студентилер болгаш доозукчулар ТР-ниң Өөредилге яамызының төлээлеринден сонургаан айтырыгларын салган. Чижээ, ТР-ниң Чазаа ортумак профессионал өөредилге черлеринде өөренип турарларның кышкы болгаш чайгы сессиязының түңнелдери-биле, өөредилгениң 20 тергииннеринге 5000 рубль хемчээлдиг чаңгыс катап тыпсыр социал деткимче дугайында тайылбырны алган.  
Дээди профессионал өөредилге организацияларында хүндүскү өөредилгениң 20 тергииннеринге курсту доосканының түңнелдери-биле, 10 ай дургузунда 3000 рубль хемчээлдиг ай санының стипендиязын тыпсыры көрдүнген. Даштыкыда өөредилге организацияларынга стажировкаже чалалга алган хүнден ийи неделя озалдатпаан хуусаада, чайгы стажировканы эртеринге дээди өөредилге черинде төлевилелдиң 1 (бир) киржикчизинге 100 муң рубль хемчээлдиг хары угда бээр төлевирни тускайлаанын чугаалаан.  
Чаартылгаларны билип алганындан аңгыда, төлевилел киржикчилери өскелер-биле боттарының чедиишкиннерин база үлешкен. Өөредилге яамызы төлевилелдиң идепкейлиг киржикчилеринге өөрүп четтириишкин бижиктерин тывыскан.
 ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы.

Возврат к списку