Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин дээди өөредилге черлеринче дужаап киреринге белеткеп турар

«Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң киржикчилерин дээди өөредилге черлеринче дужаап киреринге белеткеп турар 11.04.2018
«Өг-бүле бүрүзүнге бирден эвээш эвес дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилелиниң дээштииниң кол көргүзүү ийи көргүзүгге чедиишкинден хамааржыр: чаңгыс аай күрүне шылгалдалары болур күрүнениң төнчү аттестациязының түңнелдери база чурттуң дээди өөредилге черлеринче төлевилел киржикчилериниң дужаап киргениниң 2018 чылдың төнчүзүнде көргүзүү.
 Төлевилел киржикчизи 310 доозукчу 2017-2018 өөредилге чылында школаны доозар, шупту 11 класс доозукчуларының 16 хуузу (1 923 кижи). 310 кижиниң 125-и – хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерден, 154-ү - эвээш орулгалыг өг-бүлелерден, 175-и – долу өг-бүлелерден, 96-зы – долу эвес өг-бүлелерден, 11-и – ада-иезиниң хайгаарал чок арткан, өскүстер.
 Баш бурунгаар медээ-биле алырга, школа доозукчуларының 71 хуузу дээди өөредилге черлеринче кирип ап болур: 221 доозукчу профильдиг эртемнерде эки демдектерлиг. 310 доозукчунуң 11-и «тергиин», 210-у «эки» демдектерлиг болза, арткан 89 кижи «ортумак» өөредилгелиг.
 Өөредилгениң шынары – 100 хуу, өөнерип алганының шынары – 71,2 хуу.  
Төлевилел киржикчизи доозукчуга-ла дагдыкчыны быжыглаан, оларның 51-и – чагырга даргалары, эргелелдер начальниктери, чагырганың болгаш өөредилге эргелелдериниң специалистери дагдыныкчылар, 146 класс удуртукчу башкылары дагдыныкчылар, эртемнер башкылары болур 86 дагдыныкчылар, педагог-психологтар, социал педагогтар, узаткан хүн бөлүүнүң кижизидикчи башкылары болур 18 дагдыныкчы. Дагдыныкчыларның ажылын таарыштырып, методиктиг дузаны көргүзүп турар. 
Доозукчуларга хыналда ажылдарны доктаамал кылдырып, чүнү чедир билбейн турарын илередип турар.  
Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы техникумнарда сургуулдарны база кичээнгейде алган. 442 кижиниң 183-ү 2018 чылда техникумнарын доозар, 179 кижи дээди өөредилге черлеринче, оларның 58-зи Тываның күрүне университединче дужаап кирер планныг. 126 сургуул эки өөредилгелиг. 
 ТР-ниң Өөредилге яамызы.

Возврат к списку