Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Өөредилге яамызы профессионал башкылал мергежилиниң конкурс түңнелдерин үндүрген

Тываның Өөредилге яамызы профессионал башкылал мергежилиниң конкурс түңнелдерин үндүрген 12.04.2018
В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филормониязынга профессионал башкылал мергежилиниң мөөрейинге тиилекчилерни шаңнап-мактаан байырлыг хемчег болуп эрткен.  
«Чылдың башкызы», «Чылдың кижизидикчи башкызы», «Бүгү-россияның төрээн, орус база, дыл башкыларының мастер-клазы», «Тулган психолог башкы», «Уругларга чүрээм бердим» бүгү-российжи конкурстарның регион чадазынга база «Эртем талазы-биле тулган эр башкы», «Өөредилге организациязының тулган удуртукчузу» база «Өөредилге организациязының удуртукчузунуң тулган оралакчызы» республика конкурузунга бо чылын 184 башкы киришкен.  
2018 чылдың апрельдиң 2-ден 6 хүннеринде республиканың шупту булуңнарындан шылгараңгай башкылар болгаш удуртукчулар мөөрейлешкени ол. 
Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыды Т.О. Санчаа профессионал башкылал ажылының конкурузунга тиилээннерни шаңнап-мактаан езулалдың байырлыг кезээн ажыткан. «Өөредилге организациязының тулган удуртукчузу» база «Өөредилге организациязының удуртукчузунуң тулган оралакчызы» республика конкурстарын бо чылын бир дугаар эрттиргенин Т.О. Санчаа демдеглээн. Конкурс үезинде удуртукчулар боттарын эксперттер, аналитиктер болгаш администраторлар кылдыр көргүскен. Конкурстуң түңнелдери-биле башкылал ажылының тергиин дээн арга-дуржулгаларының банкызын чыып, өөредилге порталынга ону салыр.
 Тыва Республиканың Дээди Хуралы (Парламент) чылдың-на эртип турар конкурс хемчеглериниң идепкейлиг киржикчилери. Бо удаада Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады С.М. Тамчай конкурстуң шупту киржикчилеринге байырны чедирип, шаңналдыг черлер алган башкыларга хүндүлел бижиктерни тыпсып, суй-белектерни сунган.  
Улус өөредилгезиниң ажылдакчыларының профэвилелиниң Тыва Республикада регион салбыры шыырак киржикчилерни онзалап демдеглээн.
 Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы, орус дыл талазы-биле күрүне инспектору Е.В. Хардикова «Бүгү-россияның төрээн, орус база, дыл башкыларының мастер-клазы» конкурс чорудуу-биле төрээн болгаш орус дылдарда өөреникчилерниң чогаадыкчы чорук мөөрейиниң бичии лауреаттарынга дипломнарны болгаш өртектиг белектерни тывыскан. 
Төрээн болгаш орус дылдарда өөреникчилерниң чогаадыкчы мөөрейинге дараазында школаларның өөреникчилери: «Актер уран арга» номинацияга - Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгның 1 дугаар школазының өөреникчизи Шактар-оол Батый; «Литературлуг баштайгы үнүүшкүн» номинацияга - Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы школазының өөреникчизи Монгуш Кудерек; «Төрээн черинге ынакшыл» номинацияга - Кызылдың 15 дугаар лицейиниң өөреникчизи Монгуш Ай-кыс; «Ырлаар салым-чаяан» номинацияга - Бай-Тайга кожууннуң Бай-Тал школазының өөреникчизи Серен-оол Чойганмаа тиилээн. Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг школазының өөреникчизи Седип-оол Аризелия, Сүт-Хөл кожууннуң Кызыл-Тайга школазының өөреникчизи Куулар Дамырак олар мөөрейниң «Уран чечен чогаадылга» угланыышкынынга лауреаттар болган. Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаананың 1 дугаар школазының өөреникчизи Ондар Эдуард төрээн дылда өөреникчилерниң уран чогаадылга конкурузунга тиилээн.  
Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Р.К. Шинин дараазында номинацияларда дипломнар база шаңналдарны тывыскан:  
«Педагогиктиг дебют» - Норбаа Чимис Артуровна, Кызыл хоорайның 29 дугаар уруглар садының уругну сайзырадыр төп муниципалдыг автономнуг школа назыны четпээн албан чериниң кижизидикчи башкызы;
 «Бүгү-россияның төрээн, орус база, дыл башкыларының мастер-клазы-2018» конкурстуң «Дебютант башкызы» - Даржай Алдынай Владимировна, «Тываның кадет корпузу» республиканың школа-интернадының төрээн (тыва) дыл болгаш чогаал башкызы; 
«Тыва Республиканың чылдың башкызы» конкурстуң «Башкылаашкынны сайзыраңгайжыдарынче чүткүл дээш» - Сат Аяна Демир-ооловна, Өвүр кожууннуң Солчур школазының орус дыл болгаш литература башкызы.  
Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы С.М. Ощепкова лауреаттарга дипломнар болгаш өртектиг белектерни тывыскан:  
«Чылдың кижизидикчи башкызы» - Оюн Олеся Камильджановна, Кызыл хоорайның 15 дугаар «Чаштар чурту» каттышкан хевирниң уруглар садының кижизидикчи башкызы; 
«Чылдың кижизидикчи башкызы» - Салчак Анджела Юрьевна, Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы суурда «Хамнаарак» 5 дугаар уруглар садының кижизидикчи башкызы; 
«Чылдың кижизидикчи башкызы» - Салчак Ольга Васильевна, Бай-Тайга кожууннуң Тээли суурда «Хүнчүгеш» уруглар садының кижизидикчи башкызы;  
«Аныяк кижизидикчи башкы» номинацияда «Чылдың кижизидикчи башкызы» - Дапый-оол Сайсуу Алимовна, Тес-Хем кожууннуң Ү-Шынаа суурда «Херел» уруглар садының кижизидикчи башкызы;
«Бүгү-россияның төрээн база орус дыл башкыларының мастер-клазы» - Иванова Галина Петровна, Таңды кожууннуң Сосновка школазының орус дыл болгаш литература башкызы;
 «Бүгү-россияның төрээн база орус дыл башкыларының мастер-клазы» - Сарыглар Чодураа Чамаевна, Сүт-Хөл кожууннуң Кызыл-Тайга школазының орус дыл болгаш литература башкызы;
 «Бүгү-россияның төрээн база орус дыл башкыларының мастер-клазы» - Ондар Долчанмаа Дановна, Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаананың 1 дугаар школазының төрээн (тыва) дыл болгаш чогаал башкызы; 
«Бүгү-россияның төрээн база орус дыл башкыларының мастер-клазы» - Ховалыг Людмила Сояновна, Кызыл кожууннуң Сукпак школазының эге класстар башкызы;  
«Тыва Республиканың психолог башкызы» - Ооржак Ольга Руслановна, Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы школазының психолог башкызы;
 «Тыва Республиканың психолог башкызы» - Середкина Наталья Ивановна, Кызыл хоорайның 3 дугаар школазының психолог башкызы; 
«Уругларга чүрээм бердим» - Монгуш Ада Ким-ооловна, Кызыл хоорайның «Немелде өөредилге төвү» немелде өөредилге башкызы;  
«Уругларга чүрээм бердим» - Дьяченко Анна Александровна, Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайда Элээди уруглар төвүнде немелде билиглер башкызы.  
«Тыва Республиканың эртем талазы-биле тулган эр башкызы» -Хомушку Шериг-оол Оолакович, Ак-Довурак хоорайның 1 дугаар школазының эге класстар башкызы;  
«Тыва Республиканың эртем талазы-биле тулган эр башкызы» - Аракчаа Салим Марсельович, Эрзин кожууннуң Эрзин школазының англи дыл башкызы; 
«Тыва Республиканың Өөредилге организациязының удуртукчузунуң тулган оралакчызы» - Дадар-оол Буяна Дмитриевна, Ак-Довурак хоорайның 1 дугаар школазының директорунуң кижизидилге талазы-биле оралакчызы;  
«Тыва Республиканың өөредилге организациязының удуртукчузунуң тулган оралакчызы» - Кол Алексей Дмитриевич, Тожу кожууннуң Тоора-Хем школазының директорунуң кижизидилге талазы-биле оралакчызы;  
«Аныяк специалист» номинацияда «Чылдың башкызы» – Суровцева Виктория Родионовна, Кызылдың 1 дугаар школазының эге класстар башкызы;
 «Чылдың башкызы» - Тамдын-оол Анна Алексеевна, Тожу кожууннуң Тоора-Хем школазының эге класстар башкызы;  
«Чылдың башкызы» - Кызыл-оол Херел Алдын-Херелович, Тес-Хем кожууннуң Самагалдайның 1 дугаар школазының төөгү болгаш ниитилел билиглериниң башкызы.  
«Тыва Республиканың өөредилге организациязының тулган удуртукчузу-2018» конкурс түңнели-биле шаңналдарны тыпсырынче Тыва Республиканың өөредилге болгаш эртем сайыды Т.О. Санчаа база катап чалаан.  
«Бурунгаар сорулгалыг аныяк удуртукчу» номинацияга бодун идегелдиг аныяк удуртукчу кылдыр көргүскен, Тес-Хем кожууннуң Ү-Шынаа школазының директору Борбай-оол Руслана Орус-ооловна төлептиг болган.
 «Өөредилге организациязының тулган удуртукчузу-2018» конкурстуң лауреаттары: Ондар Алимаа Шиловна, Таңды кожууннуң Владимировка ортумак ниити билиг школазының директору; Куулар Анзор Танаш-оолович, Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээр ортумак ниити билиг школазының директору; Сарыглар Айланмаа Сергеевна, сөөк-даяк аарыг уруглар школа-интернадының директору; Кан-оол Айланмаа Хомушкуевна, А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжизиниң директору; Дамбаа Альбина Викторовна, Шагаан-Арыг хоорайда гимназия директору; Монгуш Артур Дажымаевич, Тожу кожууннуң Тоора-Хем школазының директору. 
«Тыва Республиканың өөредилге организациязының тулган удуртукчузу-2018» конкурстуң тиилекчилери Совет Эвилелиниң Маадыры Н.Н. Макаренко аттыг Кызыл хоорайның 15 дугаар лицеи» муниципалдыг автономнуг ниити билиг албан чериниң директору Берзина Елена Герасимовна, Тыва Республиканың күрүне лицейиниң директору Алдын-оол Вера Мартоловна, Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникумунуң директору Баркова Ольга Петровна олар болган. 
Конкурс түңнелдери-биле республиканың өөредилге организацияларының тергиин удуртукчуларынга даштыкыга өөредилге стажировказын эрттер сертификаттарны тывыскан. 
База ол ышкаш 2018 чылда башкылал ажылының талазы-биле конкурстарга дараазында тиилекчилер илерээн:  
«Чылдың кижизидикчи башкызы» конкурска – Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда «Дюймовочка» уруглар садының кижизидикчи башкызы Торжу Долаана Ортун-ооловна (диплом болгаш 50 муң рубль акша шаңналы); 
«Бүгү-россияның төрээн база орус дыл башкыларының мастер-клазы» конкурска - Чооду Айрана Андреевна, Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг школазының орус дыл болгаш литература башкызы (диплом болгаш 50 муң рубль акша шаңналы);
 «Тыва Республиканың эртем талазы-биле тулган эр башкызы» конкурска - Хомушку Адыгжы Хуреш-оолович, Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалыктың 1 дугаар школазының физика и информатика башкызы (диплом болгаш 50 муң рубль акша шаңналы); 
«Тыва Республиканың өөредилге организациязының удуртукчузунуң тулган оралакчызы» конкурска - Монгуш Долаана Доткан-ооловна, Сүт-Хөл кожууннуң Хөр-Тайга школазының директорнуң өөредилге-кижизидилге ажылының талазы-биле оралакчызы (диплом болгаш 50 муң рубль акша шаңналы);  
«Тыва Республиканың психолог башкызы» конкурска - Сванес Анна Николаевна, Кызыл хоорайның Уруглар бажыңының психолог башкызы (диплом болгаш 20 муң рубль акша шаңналы); 
«Уругларга чүрээм бердим» конкурска - Олчат-оол Вячеслав Сергеевич, Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалыктың 1 дугаар школазында «Туризм» бөлгүмүнүң удуртукчузу (диплом болгаш 20 муң рубль акша шаңналы); 
«Аныяк специалист» номинацияга - Комбу Буяна Эресовна, Тожу кожууннуң Тоора-Хем школазының эге класстар башкызы (диплом болгаш 20 муң рубль акша шаңналы).  
Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Септиң 1 дугаар школазында информатика эртеминиң аныяк башкызы Павлов Илья Сергеевич «Тыва Республиканың чылдың башкызы-2018» конкурска тиилеп, диплом болгаш 50 рубль түңнүг акшаны шаңнал кылдыр алган.

Возврат к списку