Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Алтай Республикаже автоорукту угландырар дугайында айтырыгны Тываның Чазаанда сайгарып турар

Алтай Республикаже автоорукту угландырар дугайында айтырыгны Тываның Чазаанда сайгарып турар 25.04.2018
Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыды Олег Бады Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Кызылдың чаартынган аэропортунда чырык медээзиниң дериг-херекселин эптээр, Коммунал көвүрүгде тудуг ажылдарының дугайында, база Тывадан Алтай Республикаже автомобиль оруун шөйер төлевилелди орук эксперттериниң шинчилээн болгаш анализтээн түңнелдерин илеткээн.  
Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая суур таварты орукту тудары чүүлдүг деп орукчулар түңнээн. Ол орук кожа-хелбээ республиканың Кош-Агач суурже угланыр.  
«Мөңгүн-Тайга кожууннуң ыраккы суурундан күш-ажылчы болгаш идепкейжи чаңгыс чер-чурттуувус Өшкү-Саар Аракчаевна Ооржак-биле Алтай Республикаже автоорукту тударын шимчедип турар бис. Орукчулар болгаш дөзевилелчилер анализтээн соонда, кожуун төвү Мугур-Аксындан эвес, а Кызыл-Хая суурну таварты кылыры таарымчалыг деп түңнелге келдивис. Ында черниң кыры берге, ынчалза-даа ол угланыышкын таарымчалыг деп чугаалаан мен. "Ташанта" делегей пунктузунче, Алтай Республикаже база Новосибирск облазынче үнер орук ол. 300 хире километрге орук кыскалай бээр. Транспорт яамызы-биле кады кылыр чүүлдерни сүмелештивис» - деп, Тываның Баштыңы бижидип алыкчыларынга тайылбырлаан. 
Бо чоокку үеде ол айтырыгны Алтай Республиканың удуртулгазы-биле база чугаалажырын республика Баштыңы Шолбан Кара-оол дыңнаткан.  
Алтай Республикаже угландыр Тываның Мөңгүн-Тайга кожуундан орукту тудары Бай-Тайга кожуунче иштики орукка база хамааржы бээрин Тываның Баштыңы ооң мурнунда дыңнатканын сагындыраал.  
«Хем дургаар, чүгле каш километрде, дыка нарын, даг ажылдары бар. Бай-Тайгадан Мөңгүн-Тайга кожуунче чырыкты шөйеринге ол черлерде орук инфраструктуразы салдарлыг болур».

Возврат к списку