Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалынга мергежилиниң тергииннернин шаңнаан

Тываның найысылалынга мергежилиниң тергииннернин шаңнаан 03.05.2018
Май 1-де, найысылалдың кол шөлүнге «Мергежилиниң тергиини» профессионал мергежилдиң республика маргылдаазынга тиилээннерни шаңнаарының езулалы болуп эрткен. 
Бирги чергениң дипломнарын болгаш беш муң акша шаңналдарын дараазында тиилекчилерге тывыскан: 
- «Тергиин психолог башкы» - Сванес Анна Николаевна, Кызыл хоорайның «Уруглар бажыңы» ТР-ниң КБӨА-ның психолог башкызы;  
- «Тергиин эмчи сестразы» – Тюлюш Людмила Чапаевна, «Республиканың 1 дугаар эмнелгези» ТР-ниң КБКА-ның нейрохирургия салбырының реанимация болгаш интенсивтиг терапия өрээлиниң эмчи сестразы;  
- «Тергиин даш чонукчузу» – Хомушку Арбак Валерьевич, Тыва культура төвүнүң мастери; - «Тергиин чазаныкчы» – Ооржак Шолбан Николаевич, Тываның тудуг техникумунуң өөредилге-бүдүрүлге мастери, Хертек Аяс Кара-оолович - Тываның тудуг техникумунуң чазаныр мастерскаязының эргелекчизи;  
- «Тергиин программист» – Ооржак Шолбан Юрьевич, Чадаана хоорайда «Тываның технологтуг техникуму» ТР-ниң КБПӨА-ның өөредилге-бүдүрүлге мастери;  
- «Тергиин тарыкчы» – Монокпан Борис Родионович, «Тываның көдээ ажыл-агый техникуму» ТР-ниң КБПӨА-ның өөредилге-бүдүрүлге мастери; 
- «Тергиин повар» – Дамбыра Любовь Маадыровна, Тыва Республиканың Хоочуннар бажыңының повары. 
 Ийиги чергениң дипломнарын болгаш үш муң акша шаңналдарын дараазында тиилекчилерге тывыскан: 
- «Тергиин психолог башкы» – Середкина Наталья Ивановна, Кызыл хоорайның 3 дугаар ортумук өөредилге школазының психолог башкызы; 
- «Тергиин эмчи сестразы» - Хомушку Екатерина Намдакайовна, «Республиканың 1 дугаар эмнелгези» ТР-ниң КБКА-ның кезиишкин блогунуң эмчи сестразы;  
- «Тергиин даш чонукчузу» – Монгуш Артыш Борбак-оолович, Тыва культура төвүнүң мастери; 
- «Тергиин чазаныкчы» – Комбу Максим Михайлович, Тываның тудуг техникумунуң чазаныкчызы, Хомушку Эрес Дадый-оолович – Тываның тудуг техникумунуң чазаныкчызы; 
- «Тергиин программист» – Талалушкин Александр Юрьевич, «Аристократь» компанияның оператору; 
- «Тергиин тарыкчы» – Ховалыг Эрес Михайлович, «Тываның политехниктиг техникуму» ТР-ниң КБПӨА-ның өөредилге-бүдүрүлге мастери;  
- «Тергиин повар» – Сарыглар Лада Бай-ооловна, Сукпактың хоочуннар болгаш инвалидтер бажың-интернады. 
 Үшкү чергениң дипломнарын болгаш ийи муң акша шаңналдарын дараазында тиилекчилерге тывыскан: 
- «Тергиин психолог башкы» – Ооржак Ольга Руслановна, Элегес-Аксы ортумак школазының психолог башкызы; 
- «Тергиин эмчи сестразы» – Кара-сал Людмила Бегзиевна, «Республиканың 1 дугаар эмнелгези» ТР-ниң КБКА-ның консультативтиг-диагностика поликлиниказының участок эмчи сестразы; 
- «Тергиин даш чонукчузу» – Кужугет Белек Александрович, А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжизиниң башкызы; 
- «Тергиин чазаныкчы» – Кангай Чеди-Хаан Иванович, Тываның тудуг техникумунуң Шагаан-Арыг хоорайда салбырының чазаныкчызы, Эрендей Начын Алдын-оолович – Тываның тудуг техникумунуң Шагаан-Арыг хоорайда салбырының чазаныкчызы;
 - «Тергиин программист» – Шойдаа Хулер Михайлович, Тываның тудуг техникумунуң программизи; 
- «Тергиин тарыкчы» – Олет Орлан Владимирович, «Тываның агротехнологиялар техникуму» ТР-ниң КБПӨА-ның өөредилге-бүдүрүлге мастери; 
- «Тергиин повар» – Салчак Шончалай Дадар-ооловна, Тыва Республиканың Хоочуннар бажыңының повары. 
 Тайылбыр: Профессионал мергежилдиң «Мергежилиниң тергиини» маргылдаазы чылдың-на адырлар яамылары болгаш ведомстволар (ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем, ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика, ТР-ниң Культура, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем, ТР-ниң Кадык камгалал, ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа, ТР-ниң Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамылары) деткимчези-биле эртип турар. Маргылдааның организаторлары – Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы, Россияның Ворлдскиллс «Аныяк профессионалдар» эвилелиниң Тыва Республикада республиканың дүүштүрүлге төвү.

Возврат к списку