Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканың Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң республиканың Үндезин хоойлузунуң хүнү-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини 06.05.2018
Эргим чаңгыс чер-чуртугларым!  
Май 6-да бистиң республиканың Үндезин хоойлузу – Конституция хүнүн 17 дугаар чыл демдеглеп эрттирип турар бис.  
Конституция дээрге бистиң ниитилелдиң быжыг баганазы, бүгү-ле чүүлдерниң туттунуп турар кол өзээ. Ол дугайында берге үелерде, кажан чурттакчы чоннуң амыдыралынга таарымча чок чүүлдер тургустунуп келгенде, бир-ле чүүлдерни калбаа-биле өскертири негеттинип келгенде, сактып келир бис. Сөөлгү катап шак ындыг нарын байдалга 2010 чылда, референдумга бистиң Кол хоойлувуска эдилгелер хүлээп ап турар үеде таварышкан бис, чаңгыс чер-чурттугларым. Сактыр боор силер, чаагай амыдырал дугайында күзел, сорулгаларывысче бурунгаарлаарынга моондак, шаптараазын болуп турган чүүлдерни Конституциядан болгаш амыдыралывыстан ап каапкан бис.  
Бистер шупту, ылаңгыя аныяк салгал Конституцияны бир-ле кижиниң чогаадып кааны болгаш ында быжыглаттынган сорулгаларны, үзел-бодалдарны, дүрүмнерни кижи бүрүзүнге сагыыр кылдыр албадып турары бир-ле документ кылдыр эвес, а бистиң өгбелеривистен эгелээш амгы шагның кижилериниң – Тываның бүгү чонунунуң күзел, бодалдары-дыр дээрзин миннип көөрүн күзээр-дир мен.  
Тыва улуг өндүр күрүнениң кезии, ында ол бодунуң одаан, чер-довураан, хосталгазын тыпкан. Амыдыралывысты байлакшыдып, күрүне тургузуувусту быжыглап, бөдүүн кижиниң чаагай чоруунга таарымчалыг ниитилелди тургузуп турар бис. Ам бо хүнде өөрүүр чылдагааннарывыс-ла хөй, келир салгалдарга арттырып каар чүүлдеривис, ооң иштинде Конституциявыс база бар. Бистиң Конституция кандыг турганыл, ам бо үеде кандыгыл, келир салгалдарга база шак-ла ындыг бүзүрелдиг чөленгииш боор дээрзинге идегээр бис. Байырлал-биле, эргим чаңгыс чер-чурттугларым! Бистиң чоннуң Конституциязының хүнү-биле! 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш.Кара-оол

Возврат к списку