Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Тиилелге хүнүнде шериг техника чыскаалы бир дугаар киржир

Тывага Тиилелге хүнүнде шериг техника чыскаалы бир дугаар киржир 08.05.2018
Тус черниң чурттакчылары боду чоруур "Нона-СВК" артиллерийжи машиналарны, "Тигр" марканың куяк автомобильдерин база БТР-80-ниң баазазында харылзааның чаа дериг-херекселдерин көөрлер. 
Кызыл хоорайга Улуг Тиилелгениң 73 чылынга тураскааткан байырлал чыскаалында шериг техниканың механизастаттынган чыскаалы бир дугаар киржир. Төп шериг округунуң парлалга албаны улуг-хүнде ону дыңнаткан. 
"Тываның найысылалынга эртер Май 9-туң байырлыг чыскаалынга Төп шериг округунуң шериг техниканың механизастаттынган чыскаалы бир дугаар киржир. Кызылдың чурттакчылары болгаш хоорайның аалчылары найысылалдың төп шөлүнге амгы үениң чепсээн көөрлер» -деп, парлалга албаны дыңнаткан.  
Тывага Тиилелге хүнүнүң байырлалында 12 санныг шериг техниканы таныштырар. "Оларның санында "Нона-СВК" артиллерийжи дериглерни, "Тигр" марканың куяк автомобильдери база БТР-80-ниң баазазында харылзааның чаа дериг-херекселдери бар. Оон аңгыда Төп шериг округунуң шериглери база чепсектиг күштер ведомстволарының төлээлери Кызылга Май 9-туң байырлал чыскаалынга чыскаалыр. Хоорай чурттакчылары база аалчылар шериг техниканың болгаш чепсектиң делгелгезин көөрлер» - деп, шериг округу тайылбырлаан. 
 ТАСС

Возврат к списку