Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада күш-ажылчы улдуңда ажылдаар 16 студент отрядтар тургустунган

Тывада күш-ажылчы улдуңда ажылдаар 16 студент отрядтар тургустунган 24.05.2018
Бо чайын Тываның студент отрядтары улуг объектилер тудуу дээш, ажыл-агыйның элээн каш адырларынга хары угда ажылдаарлар. 
Бо неделяда, республика найысылалынга студент күш-ажыл улдуңунуң байырлыг ажыдыышкыны болган. Регионнуң шупту дээди өөредилге черлери болгаш училищелери боттарының отрядтарын четчелээн деп, Аныяктар болгаш спорт яамызы дыңнаткан. 200 ажыг дайынчылар 16 отрядта хаара туттунган.  
Тываның күрүне университеди эң-не хөй студент отрядтарлыг болгаш дайынчыларлыг. Оон аңгыда тудуг, транспорт, технологтуг болгаш сайгарлыкчы чорук техникумнары, эмчи база уран чүүл колледжтери, профессионал-техниктиг училищелер отрядтарын чыгган. Олар тудугларга, уругларның дыштанылга лагерьлеринге, көдээ болгаш арга-арыг ажыл-агыйларынга, сервис адырынга ажылдаарлар. 
Тываның күрүне университединиң инженер-техниктиг факультедин төлээлээн «Монолит» студент отряды республика эрге-чагыргазының деткимчезин ап, Каа-Хем суурда Тываның эң улуг спортчу-хөглээшкин төвүнүң тудуунга ажылдаар кылдыр «Суугу» биле «Каменщик» компаниялар-биле керээлерни чарган. А «Кочевники» тудуг отряды Президент фондузундан ойнап алганы грантызы-биле тускай төлевилелди – чайгы лагерьлерге малчыннар уруглары-биле тускай ээлчегни организастаар.

Возврат к списку