Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Енисей Сибири": Тывага Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина кээп чораан

"Енисей Сибири": Тывага Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина кээп чораан 25.05.2018
"Енисей Сибири" төлевилелинге стартты берген соонда, регионнар аразында ажыл-агыйжы бирги аян-чорукту Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина баштаан делегация кылган. 
Красноярскиниң экономиктиг шуулганының кол төлевилелинден аңгыда, адырлар аайы-биле, Красноярск крайның Өөредилге яамызының, Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының, Хакас Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының аразында кады ажылдаар дугайында дугуржулгалар чардынган.  
Хакасияның Өөредилге яамызындан делегецияның составында профессионал өөредилге болгаш эртем килдизиниң начальниги Наталья Кеберле база ол-ла килдистиң консультантызы Татьяна Зеленецкая бар. Эртем болгаш өөредилге адырында кады ажылдажылганың чиге угланыышкыннары – сайгарылганың кол темазы болган. Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы "Тыва - өңнүктеринге" деп төлевилелди таныштырган. Ону бо чайын боттандырып эгелээр, чижээ, өске регионнардан уругларга Тывага турисчи походтарны организастаарлар.  
«Кады ажылдажылга дугайында бистиң дугуржулгавыстың кол кезии эртемге тураскааттынган. Ынчангаш эртемденнер-биле Национал музейге ужураштывыс. «Тыва - өңнүктеринге» деп төлевилеливис бирги ээлчегде уругларга таарыштырган. Таныштырылга болгаш эртем-шинчилел хевирлиг. Шупту кожаларывысты чалап турар бис. Хакасия – бисте аалдап келген бирги команда болур. Хакасиядан уруглар маңаа келгеш, оолдар-уругларывыс-биле эртем төлевилелдерин кады кылырынга бүзүреп турар бис. Хакасияның, Тываның культуразын шинчилээр төлевилелдер солун болур ужурлуг" – деп, Татьяна Санчаа чугаалаан. 
Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа чаа төлевилел-биле холбаалыг бир саналды дыңнаткан. Россияның Өөредилге яамызынга ол айтырыгны база көдүргенин ол демдеглээн. Чугаа Россия төөгүзүнүң өөредилге номнарынга чурттуң регионнарының капсырылгазын кылыр дугайында чоруп турар. Капсырылгалар электроннуг боор болгаш, ында төөгүзүн, географиязын киирген турар ужурлуг. Сайыттың бодалы-биле алырга, ындыг капсырылгаларны ажылдап кылырынга школачыларның боттарын идепкейлиг хаара тудар. 
"Бээр кээр мурнувуста, аныяк эртемденнер чөвүлели болуп эрткен. Аңаа Хакасияның Баштыңы Виктор Михайлович Зимин киришкен. Билдингир-даа, аныяк-даа эртемденнерни деткиир грант системазы бисте бар. Тывадан бистиң коллегаларывыстың эртемже уругларны хаара тудар дээн эгелээшкини дыка эки-дир. Бисте визит-төптер база бар, аңаа силерниң уруглар, оолдарыңар келири чугаажок. Салым-чаяанныг оолдарга "Альтаир Хакасия" төвү база бар. Май төнчүзүнде, төптүң ажылын түңнээн үш хонуктуң чыыштары болур, ынаар Тывадан коллагаларывысты чалап тур бис. Уруглар боттары Хакасия биле Тываның төөгүзүн бижиири онзагай-дыр. Дүүн орайга чедир кады ажылдаар айтырыглар чугаалажып турувуста, дыка хөй бодалдар төрүттүнген» - деп, Лариса Гимазутина бодалын үлешкен. 
"Сириус" федералдыг төп ышкаш, салым-чаяанныг уругларга төптү тургузар дугайында Тыва Республиканың Баштыңының берген даалгазын Тываның өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа аалчыларга сонуургаткан. Ол даалганың күүселдези "Енисей Сибириниң" кезээ бооп болур.  
"Хакас Республика биле Тыва Республика кезээде кады. Ам "Енисей Сибири" төлевилел-биле, эш-хуу харылзааларывыс-биле кады ажылдаар бис. Бөгүн коллегаларывыстың саналдаан чүүлдерин ооң мурнунда-ла кады чугаалажып турган болгаш, чоок таныш болду. Чижээ, «Тыва – өңнүктеринге» төлевилелде кирген идея дыка ажыктыг» - деп, Хакасияның өөредилге сайыды Лариса Гимазутина чугаалаан. 
Хакасиядан делегация ажыл-агыйжы чорук үезинде, Тыва Республиканың девискээринде өөредилге черлеринге четкен. Ылаңгыя Кызылдың президентиниң кадет училищезин, Тываның күрүне университедин, Тыва Республиканың күрүне лицейин сонуургааннар. А Тываның политехниктиг техникуму автослесарь мастерскаязынга мастер-классты аалчыларга эрттирген. Өөредилге чери "Өөредилге бүдүрүлге четкизи" төлевилел-биле ол дериг-херекселдерни алган.

Возврат к списку