Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Убсанур аймааның губернатору чаа болгаш улуг оруктуң эгезинде

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Моолдуң Убсанур аймааның губернатору чаа болгаш улуг оруктуң эгезинде 26.05.2018
Тываның найысылалында Моолдуң Увс аймааның хүннери эгелээн. Майның 25-те, хүннүң бирги чартыында, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Увс аймактың губернатору Дайвийням Батсайхан ужурашкан. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол акы-дуңмалышкы Моолдан кожаларның аалдап келгенинге өөрүшкүзүн илередип, амыр-мендизин солушкан. «Биске харыысалгалыг болаш онза хүндүткелдиг хемчег-дир. Бистиң чонувустуң чаагай чоруун экижидеринче, ажыл-агыйжы идепкейже ону угландырыксаан ийик мен. Хүндүлүг губернатор, ынчангаш силерниң маңаа сургакчылаашкыныңарны ажыл-албан-биле холбаалыг кылдыр тургустунган турушка өөрүп тур мен. Бистиң кады күүседир керээвис бар, ынчангаш Тыва Республикага Силерниң келгениңер бистиң дугуржулгаларывыс-биле харылзаалыг. Тываже кирип моорлаңар». 
Увс аймактың губернатору Дайвийням Батсайхан чылыг хүлээп алыышкын дээш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга четтиргенин илереткен: «Кызыл хоорайга кээп, Увс аймактың хүннерин эрттирер арганы биске бергениңер дээш, четтиргеним илередип көрейн. 2016 чылда ат салган протоколдуң ачызында, эки үре-түңнелдерни көрүп тур бис. Бөгүнгү делгелге-ярмаркада киржип турар бистиң сайгарлыкчыларывыска Россияның бизнесменнери-биле ажыл-агыйжы харылзааларны чедип алыр арга тургустунганынга өөрүп тур мен».  
Губернатор Дайвийням Батсайхан Увс аймакта иштики туризм эки сайзырап турарын, чараш бойдус-чурумалдыг, скиф алдынныг, бай культуралыг Тыва-биле арга-дуржулганы үлежиксеп турарын илереткен. «Кызыл хоорай база туризмниң төвү апаарын күзедим» - деп, губернатор чугаалаан.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың төлевилелдеринге сонуургалы, кожа-хелбээ харылзааларга өөрээн. «Бисти бөгүнгү экономиктиг харылзаалар база өгблеривистиң кыйгызы демнештирген. Бот-боттарывыска дузалажып, кады чоруур ужурлуг-даа бис. Ынчангаш Увс аймактың хүннерин эрттирип турары ол. Силерниң командаңар составында 300 санныг делегация келген. Кижилерниң аргыжылгазын болгаш чүък сөөртүлгезин көвүдезин дээш кижи бүрүзү аңгы-аңгы чаа идеяларлыг чоруптар кылдыр бүгү күштү салырын кызыдар бис».  
Тыва Республикадан чүгле Увс аймакты эвес, а Ховд аймакты эрткеш, улаштыр КУР-нуң кызыгаарынга эккээр чурттар аразының оруун шөйери чугула деп, Тываның Баштыңы демдеглээн. Шолбан Кара-оолдуң бодалы-биле алырга, кызыгаар девискээрлерге ол эки төлевилел. «Тываны таварты Сибирьниң бизнезин бурунгаарладыры биске чедиишкиннерни эккээр – деп, республика баштыңы демдеглээш, – Кижилерниң аай-дедир аргыжары көвүдеп, таныжар апаар. Тыва – Азияның географтыг төвү. Делегейниң азий чоннары Азияның төвүнде оларның чери, амыдыралының кезии барын билип алыр ужурлуг».  
«Улуг оруктуң стартында турар ышкаш-тыр бис» - деп, Тываның Баштыңынга Увс аймактың губернатору чугаалаан.  
Россия Федерациязының Чазаа биле Моолдуң Чазааның аразында, 2014 чылдың сентябрь 3-те, Россия биле Моолдуң хамаатыларының аай-дедир чоруур байдалдарының дугайында керээзи күш киргени-биле, российжи-моол күрүне кызыгаарының тыва участогунда эрттирилге пунктузунда кызыгаарны эрткен хамаатыларның болгаш чүъктүң аргыжылганы 4 катап улгатканын сагындыраал. 
Тыва биле Моолдуң парламентилериниң аразында сырый харылзаа тургустунуп, культурлуг, спортчу солчулгалар доктаамал болуп турар. 2016 чылда, Моол биле Россияның дипломатчы харылзааларының тургустунганының 95 чылынга база Тыва биле Моолдуң аразында харылзааларның 90 чылынга тураскааткан элээн каш хемчеглерни эрттирип, ооң түңнели-биле Тыва Республиканың Чазаа биле Убсанур аймактың чагыргазының аразында дугуржулганы кады боттандырар хемчеглер протоколун чаарткан.  
«Тыва Экспо – 2018» регионнар аразының 19-ку универсалдыг делгелге ярмарказының үезинде, Кызыл хоорайга Увс аймактың хүннерин эрттирер саналды Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ынчан деткээн. Ол хемчегниң шөлү – Увс аймактан сайгарлыкчыларга боттарының продукциязын делгеп, Сибирьниң өске регионнарындан база тыва сайгарлыкчылар-биле ажыл-агыйжы харылзааны тударынга дыка эптиг хевир болган.

Возврат к списку