Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның найысылалынга «Чоннуң чемненилгезиниң чугула айтырыглары» деп регионнар аразының II эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен

Тываның найысылалынга «Чоннуң чемненилгезиниң чугула айтырыглары» деп регионнар аразының II эртем-практиктиг конференциязы болуп эрткен 28.05.2018
Тыва Республикада Моолдуң Увс аймааның хүннеринде конференцияны эрттирген. 
Кадык камгалал эргелелиниң начальниги дээрги Отгонбаяр баштаан кызыгаар аймактың төлээлери конференцияның ажылынга киришкен. Делегацияның киржикчилери Увс аймактың чурттакчы чонунуң чем кылыр дустуң ажыглалын шинчилээн база Барыын Моолдуң малчыннарынгамалдың чиг продукциязын ажыглаанындан бруцеллез аарыының дугайында илеткелдерни таныштырган. Эмчи-социал айтырыглар болгаш удуртулга эртем-шинчилел институдунуң специалистери Моолдан коллегалар шинчилелдерни тодаргай болгаш чиге чорутканын демдеглээн.  
ТР-ниң кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызы Белекмаа Монгуш чоннуң шын чемненилге адырында Тывада күрүне политиказының дугайында илеткели сонуургалды болдурган. Массалыг информация чепсектери таварыштыр республиканың чурттакчыларынга дыңнадып, эмнелге албан черлериниң чанында кадыкшыл школаларынга шын чемненилгениң чурумнарынга өөредилгелерни берген соонда, семис пациентилерниң саны үш чыл иштинде 1,8 хуу кызырлып, чигир аарыы эвээжээни демдеглеттинген.  
Хакассияның дыл болгеш литература, төөгүнүң эртем-шинчилел институдунда шинчилекчи Леонид Горбатов хойтпак болгаш далган дээн ышкаш, чаңчылчаан тыва чемнерниң ажыктыының дугайында чугаалаан. Ол тывалар биле хакас чонунуң национал чеминиң дөмейлешкээн айтып, кадыкшылды камнаар дизе, үе дүптен бээр чип чанчыккан чеминче калбаа-биле катап кирерин саналдаан. ТИГПИ-ниң эртем ажылдакчызы Азиана Ондар тываларның үнүштерден чеминиң дугайында илеткелди таныштырган.  
Тывадан стоматологтар Юлия Монгуш биле Рузанна Терджанян Тываның үндезин чонунуң национал чеминиң диштерниң кадыынга салдарының дугайында база уругларның дижиниң кадыкшылы - шын чемненилгеде дээрзин чыылганнарга дыңнаткан. 
Тываның күрүне университединиң төлээлери тыва быштакты кылырының база сарыг суунуң ажыктыының дугайында солун илеткелди кылган. Конференцияның киржикчилери ол аъш-чемнерни амзааннар. 
Амгы үеде Тываның чонунуң аъш-чем рациону багай талаже өскерилгенин конференцияның киржикчилери түңнээн. Хүн бүрүнүң рационунче хоолулуг база тыва чемнерни киирер талазы-биле тайылбыр ажылын күштелдирерин сүмелээн. Чоннуң кадыкшылын камгалаарынга база назын-харны узадырынга ол салдарны чедирер ужурлуг. 
 ТР-ниң Кадык камгалал яамызының парлалга албаны.

Возврат к списку