Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2018 чылда Россия хүнүн демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ

2018 чылда Россия хүнүн демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ 09.06.2018 Культура-массалыг хемчеглер 
 «Россия – мээң бажыңым», «Россияда чурттап турар бис», «Россияның күрүне демдектери» беседалар – Кызыл хоорайның муниципалдыг өөредилге черлеринде школа чанының лагерьлеринге, июнь 6-12 хүннеринде; 
«Триколор» кожаазын үлээр акция – Аныяктар парыгындан Мөңгүлек кезээнге чедир, июнь 12-де;
«Уругларның кылганы триколор» патриотчу акция – уругларның кадыкшылга лагерьлеринге, июнь 7-11 хүннеринде;  
Россияның уругларның кадыкшыл лагерьлеринде дыштанып турарларның видео байыр чедириишкини – июнь 7-11 хүннеринде; 
Ортумак профессионал өөредилге черлеринде волонтерларның байырлалдың ачы-буян концерттери – ортумак профессионал өөредилге черлеринге, июнь 8-11 хүннеринде; 
Ортумак профессионал өөредилге черлериниң ортузунга «Россия – мээң чуртум» студент флеш-моб видеороликтер мөөрейи – ортумак профессионал өөредилге черлеринге, июнь 11-де;  
«Россия, төрүттүнген хүнүң-биле», «Россияга алдар» асфальтыга чуруктар мөөрейи – Национал паркка, июнь 11-де, 10.00 шакта;  
«Мээң Россиям» оюн – Аныяктар парыгынга, июнь 11-де, 10.00 шакта;  
Россия Федерациязының күрүне тугун көдүрер байырлыг езулал – Чазак Бажыңының чанында Арат шөлүнге, июнь 12-де, 9.00 шакта;  
«Россияның хамаатылары бис» акция-биле Кызыл хоорайның элээди хамаатыларынга паспорттарны тыпсыры, хамааты болганының даңгыраан бээри – Арат шөлүнге, июнь 12-де, 9.20 шакта;  
«Триколор» патриотчу акция – Арат шөлүнге, июнь 12-де, 12.00 шакта; 
«Россия дугайында шүлүктерде» #оРоссиивстихахтыва и #оРоссиивстихах хештегтерлиг конкурс-акция – Аныяктар парыгынга, июнь 12-де, 15.00 шакта;  
«Россияның алдын дээрбээ-биле» BOOK BATL, Россияның, Россияның хоорайларының дугайында айтырыгларлыг интеллектуалдыг оюн – Аныяктар парыгынга, июнь 12-де, 15.00 шакта;  
Россия хүнүн байырлаан национал диаспораларның киржилгези-биле бөлүк хемчеглер: байырлал концерти; национал диаспораларның шөлчүгештери; «Мээң чуртум» фоточуруктар делгелгези; национал оюннар; бодунуң чуртун таныштырары; мастер-класстар; конкурстар – июнь 12-де, 15.00 шакта;  
«Кажыкка» аът чарыштырары; «Аът бажынче дээрбек октаары»; «Буга-шыдыраа»; тыва ча адарынга мастер-класс; национал хөгжүм херекселдеринге ойнаарының мастер-класстары – Аныяктар парыгынга (Тыва культура төвү организастаар), июнь 12-де, 16.00 шакта;  
Паспорт алган аныяктар ортузунга викторина – Аныяктар парыгынга, июнь 12-де, 16.00 шакта; 
Россия хүнүнге тураскааткан байырлал кезээ. Россия Федерациязынга түр када чурттаар чөпшээрелдерни байырлыг байдалда тыпсыры – Аныяктар парыгынга, июнь 12-де, 17.00 шакта;
«Төрээн чурт кайыын эгелээрил» уран чогаадылга хүнү - С. Маршак аттыг уруглар салбырынга, июньда. 
 Спортчу хемчеглер 
 2005-2006 чылдарда төрүттүнген оолдар ортузунга «Хөм бөмбүк» бут бөмбүүнге бүгү-российжи маргылдааларның республика чадазы – «Советтиг Тываның 5 чылы» стадионга, июнь 11-12-де, 11.00 шакта;  
Школа чанының лагерьлер аразынга «Хөглүг старттар» - Национал паркка, июнь 11-де, 10.00 шакта;
Бүгү-российжи шериг-спортчу тиилелге оюну – «Юность» уругларның кадыкшылга лагеринге, июнь 10, 11, 12-де;  
Тыва Республиканың бирги чери дээш пауэрлифтинг база армрестлинг маргылдаазы – Аныяктар парыгынга, июнь 12-де, 11.00 шакта; 
Россия хүнүнге тураскаадып, бажыңнар чанының спорту - «Street Workout» маргылдаазы – Кызылдың 5 дугаар гимназиязының чанынга, июнь 12-де, 16.00 шакта;  
«Стритбол» кудумчу маргылдаазы – Кечил-оол кудумчузу, 7 «е» бажыңның девискээринге, июнь 12-де;
«Street Workout» маргылдаазы – Кызылдың 5 дугаар лицейиниң шөлүнге, июнь 15-те, 16.00 шакта;
Тыва Республиканың пенсионерлер спартакиадазы – «Советтиг Тываның 5 чылы» стадионга, июнь 15-те, 11.00 шакта.

Возврат к списку