Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглер планы

Тыва Республика хүнүнге тураскааткан кол хемчеглер планы 08.08.2018 <div style="text-align: justify;">Бүгү республикада национал хептиң неделязы – август 8-тен 15 хүннеринде. </div>

<div style="text-align: center;"> <b>Август 10-да  </b></div>

<div style="text-align: justify;">Тыва Республиканың чурттакчы чонунуң ортузунга күш-культураны база спортту сайзырадырының чугула айтырыглары» республика чыыжы – Тыва үндезин культура төвүнге, 12.00 шакта. </div>

<div style="text-align: center;"> <b>Август 11-де  </b></div>

<div style="text-align: justify;">Делегейниң биче буурай үндезин чоннарының хүнүнге база Тыва Республика хүнүнге тураскааткан «Тожунуң байлак сөңү» фестиваль – Тожу кожуунга, бүдүн хүн дургузунда.  </div>

<div style="text-align: justify;">"Кызыл-сарыг бөмбүк-2018" кудумчу баскетболунга бүгү-российжи массалыг маргылдаалар – Тываның күрүне университединиң спортчу шөлдеринге, 10.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">«Күш-ажылга болгаш камгалалга белен» бүгү-российжи күш-культура-спортчу комплекстиң фестивалы – Советтиг Тываның 5 чылы стадионга, 10.00 шакта.</div>

<div style="text-align: center;"><b> Август 13-тен 15-ке чедир  </b></div>

<div style="text-align: justify;">– «Республика хүнүнде национал хевиң кедип ал» социал четкилерге селфи-акция.  </div>

<div style="text-align: justify;">– футболга, баскетболга, волейболга, эстафетага дээш, өске-даа хевирлерге спортчу маргылдаалар </div>

<div style="text-align: justify;">– Кызыл хоорайда бажыңнар чанының девискээрлеринге, солагай база оң талакы дачалар ниитилелдеринге, муниципалдыг тургузугларның кожуун төптери база суурларынга. </div>

<div style="text-align: center;"> <b>Август 13-те  </b></div>

<div style="text-align: justify;">Чадаг-тергежилерниң массалыг чарыжы - "Цеченлинг" хүрээзинден Аныяктар сесерлиинге чедир Кызылдың чадаг-терге оруунга, 9.00 шакта эгелээр. </div>

<div style="text-align: center;"> <b>Август 14-те  </b></div>

<div style="text-align: justify;">Эрлер база херээженнер ортузунга узун хемчээлге база чартык узун хемчээлге республика маргылдаазы – Кызылдың чадаг-терге оруунга, 10.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Күрүнениң арга-арыг болгаш өрт хайгааралын база суртаал-профилактика ажылдарын чорудуп тургаш, күрүнениң арга-арыг инспекторлары-биле кады ажылдаар айтырыглар талазы-биле хөй-ниитичи арга-арыг инспекторларынга өөредилге семинары – «Авиа-арга-арыгкамгалалы» ТР-ниң КАА-ның баазазынга, 10.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">«Тыва Республикада сайзырап-хөгжүүрүнүң делгеминде келир үе дугайында» деп темага «төгерик стол» – Тываның күрүне университединиң баазазынга, 11.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">«Байырлал-биле, төрээн Тывам!» – байырлал концерти, оюн-тоглаа программазы – Кызыл хоорайның микрорайоннарынга, солагай база оң талакы дачалар ниитилелдеринге, 17.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Тыва Республика хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал. Уран чүүл мастерлериниң концерти – В. Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга, 17.00 шакта. </div>

<div style="text-align: center;"> <b>Август 15-те  </b></div>

<div style="text-align: justify;">Байырлыг митинг. Тыва күрүнениң үндезилекчизи – Монгуш Буян-Бадыргының тураскаалынга боодал чечектер салыры – ТР-ниң Алдан-Маадыр аттыг Национал музейиниң шөлүнге, 10.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Бичии болгаш улуг кижилер ортузунга шыдыраа маргылдаазы - Ленин кудумчузунда 5 дугаарлыг бажыңда, "Гроссмейстер" шыдыраа клувунга, 10.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Хуу кижилер коллекциязында чонар-даштан кылган шыдыраалар делгелгези - ТР-ниң Алдан-Маадыр аттыг Национал музейге, 10.30 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Ус шеверлерниң болгаш дарганнарның кылган ажылдарының республика делгелге-ярмарказы – Арат шөлүнге, 11.30 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Красноярск крайның Красноярск районда Большая Ирба суурнуң "Ирбинушка" улустуң аас-чогаал ансамблиниң база Орус культура төвүнүң делгелгези; республика огородчулары биле садчыларының делгелге-ярмарказы; национал (тус черниң) аъш-чеминден байырлал столун тулган кылдыр каастаарынга делгелге-мөөрей – Арат шөлүнге, 12.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Театржыткан көргүзүг; «Салгал дамчаан уран хевимге чоргаарландым» национал хептиң көргүзүг чыскаалы, «Дээң-дээң», «Дөгээ баары» тыва национал танцыларны хөйнүң киржилгези-биле тевери – Арат шөлүнге, 12.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Русьтуң Крещение хүнүнге тураскааткан чуруктар делгелгези – Культура болгаш дыштанылганың национал парыгынга, 12.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Тыва Республика хүнүнге тураскааткан 18 харга чедир элээди оолдар ортузунга хүреш маргылдаазы – «Хүреш» стадионга, 13.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">«Мээң Россиям база мээң Тывам» мини-концерт; «Тыва дугайында шүлүктер» уран номчулга мөөрейи; «60 хардан өрү» клубтуң баян-биле оюн-тоглаазы, уран номчулгазы, вальзы; национал танцыларга мастер-класстар; "Стритворкаут" спортчу маргылдаалар, ГТО нормазын дужаары; аныяктарга "Мээң республикам" викторина; "Мастерлер хоорайы" делгелге-садыглаашкын – Кызылдың Аныяктар сесерлиинге, 13.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Кудумчу кинозунуң фестивалы – Кызылдың Аныяктар сесерлиинге, 15.00 шакта. Архив фотодокументилериниң көжүп чоруур делгелгези - Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрынга, 15.00 шакта.  </div>

<div style="text-align: justify;">Тыва эстрада сылдыстарының киржилгези-биле культурлуг программа – Арат шөлүнге, 19.00 шакта.</div>

<div style="text-align: center;"><b>Август 15-ке чедир  </b></div>

<div style="text-align: justify;">- «Республикаң төөгүзүн билип ал» өөредиглиг хемчеглер – Тываның библиотека албан черлеринге. - школа девискээрин чаагайжытканынга конкурс – ТР-ниң ниити билиг школаларынга.  </div>

<div style="text-align: justify;">- «Мен бар, команда бар, а кол чүве – Республика» аныяктар ортузунга конкурс – ТР-ниң муниципалдыг тургузугларынга.  </div>

<div style="text-align: justify;">Тыва Республиканың музейлеринде ажык эжиктер хүннери – август 13-тен 19-ка чедир.  </div>

<div style="text-align: justify;">«Эвилел» студент чаңгыс чер-чурттугларның Тыва Республика хүнүнге тураскааткан фестивалы – Эрзин кожуунда Төре-Хөл хөлге, август 15-17 хүннеринде.</div>

Возврат к списку