Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаа тараачын амыдырал-чуртталганы таныштырган «Орус казанак» музейни тургузар дээн саналды деткээн

Тываның Чазаа тараачын амыдырал-чуртталганы таныштырган «Орус казанак» музейни тургузар дээн саналды деткээн 11.09.2018
Тараачын амыдырал-чуртталганы таныштырган «Орус казанак» музей удавас Тывага ажыттынар.  
Кызыл кожуунда Черби суурнуң чурттакчылары «Чурттап турар суурум» губернатор төлевилелиниң боттанылгазы-биле ындыг музейни ажыдарын шиитпирлээн. Чербижилер төлевилел акшаландырыышкынында чогуур түңнүң 5 хуузун боттарының акша-хөреңгизи-биле хандырыптар болза, регион бюджединден деткимчени алырлар. 
Бөгүн республиканың чазаа хамааты демнежилгени база националдар аразында хамаарылганы быжыглаар дээн муниципалитеттерге субсидия бээр чурумну сайгарып тура, ындыг шиитпирни хүлээп алган. ТР-ниң националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Вера Лапшакова, республика бюджединден саң-хөө деткимчезин алган төлевилелдер хөй, оларның бирээзи - «Орус казанак» болган дээрзин дыңнаткан.
Тываның эрге-чагыргазы Кызыл хоорайда мигрантыларның адаптация болгаш интеграция төвүнүң ажыл-чорудулгазын база деткээн. Оон аңгыда, 2019 чылда бир дугаар эртер национал культураларның «Найырал» фестивалынга белеткелди республика акша-хөреңгизинден акшаландырар.  
ТР-ниң националдар херектериниң талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Вера Лапшакова: 
- Муниципалдыг тургузугларга субсидиялар бээриниң чурумун бадылаан. Бо чылын Кызыл хоорайның төлевилелдери – мигрантыларның адаптация төвүн база «Найырал» чоннар аразында фестивальды деткиири көрдүнген. Беш хире чыл эртип турар "Найырал" фестивалы күрүне деткимчезин бир дугаар алыры ол. Черби суурда орус казанак төлевилели база чаңгыс эвес чыл ажылдап турар. Ол база бо чылын күрүне деткимчезин алыр. Алызында төлевилел кедилиг апаарын демдеглезе чогуур. Кызыл кожуун ону күрүне-хуу кады ажылдажылга чорудуу-биле боттандырып турар. Казанак-музей аалчыларны болгаш туристерни хүлээр. Казанакты туткан, орус печканы салгаш, иштики ажылдарын доозары арткан. Грантыже чагыгны киирген, ооң-биле иштики дериин доозуп, музей чанынга аттракционнарны, хөглээр черлерни кылыр. Экономиктиг ажыктыг төлевилелдер деткимчени ап турары көскү. Муниципалитеттер республика болгаш федералдыг бюджеттен акша манап олурбайн, боттарының күжүн киириштирер ужурлуг. Хуу капиталды хаара тудары – деткимче алырының эң кол негелдези.

Возврат к списку