Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада бүгү-российжи хамааты камгалал белеткелиниң бирги чадазы эгелээн

Тывада бүгү-российжи хамааты камгалал белеткелиниң бирги чадазы эгелээн 01.10.2018
Тыва Республикада Россия Федерациязының субъектилериниң күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнары, күүсекчи эрге-чагырга органнары база тус чер бот-башкарылга органнары-биле бүгү-российжи хамааты камгалалдың белеткели эгелээн. Октябрь 1-ден 3 хүннеринде, Россия Федерациязының шупту субъектилеринге ону эрттирер.  
Республика бүрүзүнге эрттирер улуг белеткелдер үезинде комплекстиг хемчеглерни: удуртур органнарның удуртулгазынга база хуу составынга дыңнадыры база чыыры, чурттакчы чоннуң хамааты камгалал планын тодарадыры, онза байдал үезинде өскээр көжүрер хемчеглерни чорударының чурумун ажылдап кылыр. Баштайгы хүнде ОБК база ведомстволар аразының оперативтиг штавының ажылы-биле шупту айтырыгларны сайгарып көөр.  
Дараазында ийи хонукта, Россияның Онза байдалдар яамызының федералдыг өртке удур албанның, камгалал шериг кезектериниң, хамааты камгалалдың, аварийлиг-камгалал кезектериниң, биче хемчээлдиг судноларга күрүне инспекциязының база өске-даа кады ажылдажылгалыг структуралар күштери база чепсек-херекселдери-биле бойдустуң база техногенниг шинчилиг онза байдалдарның уржуктарын болдурбас база чайладыр ажылдарның практиктиг белеткелин эрттирер. 
Өөредилге үезинде, Тыва Республикага, онза байдал зоназында дилээшкин база аварийлиг-камгалал ажылдарын чорударынга практиктиг хемчеглерни күүседиринге шиитпирлээр ужурлуг бодунуң «өөредилге» даалгаларын бээр.  
Чыл санында ындыг белеткелдерни эрттирип турар. Бо чылын ону Россияның хамааты камгалалының тургустунгандан бээр 86 чыл оюнга тураскаадып эрттирер.

Возврат к списку