Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар удуртукчуларындан чуртталга тудуун шапкынчыдарын негээн 16.11.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол муниципалдыг тургузуглар баштыңнарындан база республика чазааның ведомстволарындан чуртталга тудуун киирери-биле холбашкан айтырыгларны дүрген шиитпирлээрин негээн. 
Чаа-Хөл кожуунда коллегеларындан үлегерни алырын кыйгырган, олар чуртталга тудуун киирер планны чайын-на күүседипкен, амгы үеде планын 26 хууга ажыр кылган. «Кожуун чагыргаларының даргалары неделяда үш катап штабты чыып, бажыңнар тудуунуң айтырыын чүгле көрбейн, ол азы өске айтырыгны шиитпирлээринге чиге харыысалганы тодарадыр херек – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Бистиң ведомстволар ниити темалар сайгарып турбайн, чуртталга тудуун киирер талазы-биле республика штавын тургузуп, кым чүнү харыылаарын аңаа тодаратсын».  
Республика Баштыңы, республикада 106 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн киирер план, бөгүнде, чүгле 44,9 хуу күүсеттингенинче киээнгейни углаан. «Аңгы-аңгы федералдыг программалардан элээн хөй акша-хөреңгини ынаар угландырган-даа болзувусса» - деп, Шолбан Кара-оол айыткан.
 Тываның Баштыңы чуртталга тудуун киирерин 126 хуу күүсеткен Чаа-Хөл кожууннуң чедиишкининче онза кичээнгейни угландырарын негээн. «Олар чер участогун тускайлаар херекти чогумчудуп, чүгле дүрген туттунуп эвес, а бүрүткедип база алган. Кижиниң аас-кежии – чурттаар бажыңныг база бажының кырында дээвирлиг болурунда дээрзин, шупту бодаар ужурлуг бис» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.

Возврат к списку