Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың сайгарлыкчыларынга Alibaba.com-га садыглаар аргалыг болзун дээш байдалдарны тургускан

Тываның Баштыңы республиканың сайгарлыкчыларынга Alibaba.com-га садыглаар аргалыг болзун дээш байдалдарны тургускан 17.01.2019
Тываның чазаа регион бизнезинге онлайн-экспортер бооп ажылдаар арганы тургускан. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналы база даалгазы езугаар, Тываның Сайгарлыкчы чорук деткиир фондузу Alibaba интернет-корпорацияның российжи кол партнеру – МД-Инсайт компания-биле Alibaba.com-нуң электроннуг садыг шөлчүгежинге тус черниң барааннарын база ачы-дузаларын садар дугайында дугуржулганы чарган. МД-Инсайт биле экспортту деткиир тыва төптүң дугурушканы езугаар, сайтыга экспертерларны бүрүткээрин, «дүлгүүрлүг» интернет-садыгны ажыдарын, делгелгелерге киржирин, маркетингини чорударын, «алдын хандырыкчы» эрге-байдалды алырын болгаш өске-даа ачы-дузаларны хандырар.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң интернет-блогунда ол чаартылганы үнелеп көрген. «Alibaba.com-да электроннуг коммерция системазынга Тываның бизнезиниң көзенээн ажыдар деп, шагда-ла саналдаан дилээмни Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд ам-на кылды. Ол сервис делегейниң кайы-даа рыногунче үнер арганы бээр. Ынчангаш чижилгени тургузар бараанны бүдүрер апаар, бирээде ол. Ийиде, ону сертификастаар. Бистиң бодап турарывыс ышкаш, силер садып алыкчының соондан эвес, а олар сооңардан маңнажыр ужурлуг чидиг чижилгелиг байдалында ажылдап өөренири чугула. Ооң шупту чадаларында үдээр апаар бис. Ынчангаш Алибабага бүрүткедиринге дузалажыр, ооң арынынга бодунуң бараанының дугайында тайылбырны салыр, маркетинг менеджерлерин өөредир, клиентилер-биле ажылдаар, садыглаашкынны чорудар дээш, өске-даа чүүлдерге дузалажыр Экспорт деткиир төптү албан-биле ажыттывыс. Ынчангаш дидими-биле хөделиңер, эштер! Көңгүс чаа деңнелче бодуңарның бизнезиңерни көдүрер таарымчалыг байдал силерде тургустунган. Силерге база силерниң күш-ажылыңарның үре-түңнелинге кызыгаарлаашкын чок!» - деп, ол бижээн.  
Төлевилелди удуртуп турар ТР-ниң Экономика яамызы, республиканың сайгарлыкчылары Alibaba.com-га 100 чедир бараанны салып болурун дыңнаткан. Ону кылырда, Кызылда Тыва эки турачылар кудумчузу, 3 деп адресте Экспорт деткиир төпче азы bsf-tuva@mail.ru электроннуг адресче чагыгны киирип болур. Специалистер бараанны канчаар таныштырарын тайылбырлап, англи база кыдат дылдарда сөзүглелдерин очулдурарын хандырар. Бараан сертификаттыг, а бүдүрүлге азы сайагрлыкчы кижи – валюта агар санныг болур. Экспортту деткиир төптен аңгыда, биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук төлээлеринге күрүне, муниципалдыг база немелде ачы-дузалар көргүзер Хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерден Alibaba.com-да садыглаашкыннарга киржир дугайында сонуургаан айтырыыңарга харыыны ап болур.

Возврат к списку