Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери

Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери 06.02.2019
2019 чылда республиканың киржир 8 национал төлевилелдеринче федералдыг бюджеттен 2 817,02 муң рубль түңнүг акшаны тускайлаан:
 - «Культура» национал төлевилел чорудуу-биле, кожууннарда көдээ культура бажыңнарын тудуп, эде чаартып, септээр (2 ККБ тудар, 2 ККБ эде чаартыр, 3 ККБ капитал септелгезин чорудар);
- «Өөредилге» национал төлевилел чорудуу-биле, республикага ниити өөредилге школаларын тударын, өөреникчилериниң амгы технологиялар болгаш гуманитарлыг билиглерин хевирлээринге көдээ школаларның материал-техниктиг баазазын чаартырын, күш-культура болгаш спорт кичээлдеринге бүгү-ле байдалдарны тургузарын планнаан;
 - «Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилел чорудуу-биле, бажыңнар чогунуң девискээрлерин база хоорай парктарын чаагайжыдар;  
- «Экология» национал төлевилел чорудуу-биле, ижер суг хандырылгазының объектилерин тудуп чаартыр, 2019 чылда Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда суг алыр черниң ажылын чогумчудар;
 - «Биче база ортумак сайгарлыкчы чорук болгаш хуу сайгарлыкчы чорук эгелээшкинин деткиири» национал төлевилел чорудуу-биле, биче база ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилеринге күрүне деткимчезин көргүзер, Кызыл хоорайга үлетпүр парыгын тудар;  
- «Кадык камгалалы» национал төлевилел чорудуу-биле, дүрген эмчи дузазының авиациязын ажылдадыр, фельдшер-акушер пунктуларын тудар, регионнуң хан-дамыр төвү биле бирги хан-дамыр салбырын дериг-херекселдер-биле чепсеглээр, уруглар поликлиникаларының материал-техниктиг баазазын хөгжүдер, «Ресонкодиспансер» ТР-ниң КБКА-га дериг-херекселдерни садар;  
- «Демография» национал төлевилел чорудуу-биле, уруглар садтарын алгыдар, «Бүренниң психоневрологтуг бажың-интернады» ТР-ниң КБКА-га эмчи база амыдырал-хандырылга өрээлдерлиг, 40 оруннуг чурттаар корпусту тудар, пенсия назыны чеде берген кижилерге мергежилдер өөредирин база немелде профессионал өөредилгени организастаар, социал хандырылга организацияларында чурттап турар, ажылдаар назыдан үнген кижилерге тарыышкын чорударын акшаландырар, бирги төл төрүттүнерге ай санының төлеверин акшаландырар, спортчу организацияларны дериир; 
- «Автомобиль оруунуң айыыл чок чоруу болгаш шынары» национал төлевилел чорудуу-биле, регионнуң болгаш муниципалдар аразының автомобиль оруктарын норма-техниктиг негелделерге дүүштүр кылыр.

Возврат к списку