Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы хөй-ниитиниң кичээнгейин наркобизнесче элээдилерни хаара туткан таварылгаларже углаан

Тываның Баштыңы хөй-ниитиниң кичээнгейин наркобизнесче элээдилерни хаара туткан таварылгаларже углаан 12.03.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол албаарадыр бүдүмелдер садарынче элээдилерни хаара тудуп турар таварылгаларны онза хайгааралга алырын демдеглээн.  
Республиканың Иштики херектер яамызының регионда криминалдыг байдал дугайында неделяның аппарат хуралында дыңнадыынга хамаарыштыр чугаалаан. Полицияның дыңнадыы-биле алырга, эрткен неделяда назы четпээн 66 кижи аңгы-аңгы корум-чурум үрээш туттурган. Оларның аразында наркотиктер садып тургаш туттурганнар база бар.
«Элээдилерге хамаарыштыр дүвүренчиг байдал-дыр. Чүгле эрткен неделяда 66 назы четпээннер полицияже кирген. Наркотиктер-биле холбаалыг херектерде база. Оларның ханында ол хамчыктың изи чок болганы өршээлдиг. Боттары ажыглаваан болганда, наркодилерлер кылдыр ажылдап турар болганнар-дыр.  
Кем-херек үүлгедиинче ажы-төлдү хаара тудуп турарының көскү чижээ бо-дур. Сагыжы бак херектеннер элээдилерни кара-бажыңче киирбес деп чүвени эки билирлер. Оолдарның келир үезинге доора чудукту ынчаар салып каары, оларга чүү-даа эвес» - деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
Хөй-ниити элээдилерни криминалдан канчаар камгалаарын боданыр ужурлуг деп республика Баштыңы кыйгырган. Республикада элээдилерни херектээннер делегейинче киире бээр аргалар кайы хөй. Херектеннер бөлүглежиишкининден наркокурьер кылдыр көгүттүрүп ап болур хире, айыылдыг деп бөлүкте, долу эвес өг-бүлелерниң саны 14 муң хире кижи.  
Полиция болгаш тускай албаннарның ажыл-херээ наркобизнес организаторлары-биле демисежири деп, Шолбан Кара-оол айыткан. Криминалдыг бөлүктерже уругларны элдээртирин болдурбас дээш хөй-ниити бодунуң үлүүн киирер. Ынчангаш немелде өөредилгениң ажылын калбаа-биле, эки ажыглаар. Совет үеде болза, янзы-бүрү уруглар клубтары, чогаадыкчы бөлгүмнер болгаш өске-даа сонуургалдар бөлүктери кудумчудан болгаш криминалдан элээдилерни чардыктырып турган. 
«Ол дээш суурларда культура бажыңнарын болгаш спорт залдарын туттуруп турар бис. Эрге-чагырга болгаш хөй-ниити олар анаа-ла хос турбайн, аныяктарны солун хемчеглерже хаара тудуп, хостуг үезин ажыктыг эрттирип турзун дээш сагыш човаар ужурлуг. Сайыттар боттары харыылаар кылдыр сагындырдым. Спорт яамызының кылганы ангар хевирлиг спортчу тудуглар төлевилелдерин боданып көөр херек. Чайгы үеде ону боттандырып эгелээр боор бис. Тываның эң ыраккы булуңнарында ажы-төлдү спортче хаара тудар» - деп, Чазак Даргазы чугаалаан.

Возврат к списку