Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада социал угланыышкынныг КХО-ларны шимчевес өнчү-биле деткиир

Тывада социал угланыышкынныг КХО-ларны шимчевес өнчү-биле деткиир 14.03.2019
Тывада социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организациялар ажыглаар азы үр хуусаада хөлезилээр кылдыр берип болур күрүне өнчүзүнүң даңзызын тургузуп турар.  
Республиканың чазак-чагыргазы ындыг арга-биле социал чидиг айтырыглар шиитпирлээринге киржип турар регионнуң КХО-ларын деткип, ол угланыышкында коммерцияга хамаарышпас чаа организацияларны тургузарынга дузалажыр. 
Тываның Чазаа ол даңзыдан өнчүнү КХО-ларга дамчыдырының чурумун бадылаан. Социал угланыышкынныг КХО-ларга оран-саваны, тудугларны болгаш өске-даа объектилерни эгидилге чокка азы чиигелделиг – рынок өртээнден 50 хуу төлевирлиг арендага бээрин документиде айыткан. Бир КХО чаңгыс объектиже кордаар эргелиг.  
Организация ону алырда, өнчүнү башкарып турар төлээлеттинген органда тургустунган тускай комиссияже билдириишкинни киирер. Комиссияда эрге-чагырга, коммерциялыг болгаш коммерцияга хамаарышпас органиазациялар, регионнуң хөй-ниити палата кежигүннериниң төлээлери кирер.
Коммерцияга хамаарышпас организацияны өнчү-хөреңги-биле деткиир шиитпирни хүлээп алырда, сөөлгү 5 чылдарда ооң ажылының түңнелин көөр. 10 хире критерийге демдекти салыр, ооң иштинде организация каш чыл болган, социал төлевилелдерже хаара туткан акша-хөреңгизиниң хемчээли чеже дээн ышкаш чүүлдер бар. Оон аңгыда бюджеттен алган грант база субсидия акшаларын, ажылдап турар кижилерниң, эки турачыларның дугайында сан-чурагайларны база көөр.

Возврат к списку