Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер төлевилел күүселдези эгелээн

Тывада Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидер төлевилел күүселдези эгелээн 20.03.2019
Март 19-те, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Росчетки» ЭАН компания бөлүүнде «Сибирьниң МРСК» ЭАН-ның чиңгине директорунуң оралакчызы Павел Акилин-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы кылган. 
Энергетик электри четкизиниң чурагайлыг районун база Кызыл кожууннуң төвү - Каа-Хем суурга чаа чурагайлыг подстанцияны тургузар талазы-биле эгелекчи төлевилел күүселдезин республика баштыңынга илеткээн. Павел Акилинниң чугаазы-биле алырга, Тываның энергосистемазын хөгжүдер чугула төлевилел күүселдези график езугаар чоруп турар. 
«Бүзүрээри берге-даа болза, ол ынчаар чоруп турар: Каа-Хем суурнуң чырык хандырылгазын экижидип, ооң идегелдиин бедидер ажылдарже, бо чылдың сентябрь 1-ге чедир, 733 млн. рубльди тускайлаан. Ажылдар эгелээн, ам аткаар орук чок! Бөгүн Павел Евгеньевич Акилин-биле дыка улуг ажылдың эгелээнин чугаалаштывыс. Чырык дамчыдар чаа агаар шугумнарын, чаа подстанцияларны тудуп, чырык удазынының күчүзүн эде чаартыр. Ону киирген соонда, Каа-Хем суурнуң чуртталгазы чаарттынар! Караңгы черде чурттап олурар муң-муң өг-бүлелерниң бажыңнарынга чырык бар апаары, эң кол. Чаа туттунуп турар спортчу-культура төвүнүң чанынга чонга таарымчалыг комплекстиг тудуглар калбарып, амгы үениң чуртталга бажыңнары көстүп кээр» - деп, Шолбан Кара-оол дыңнаткан. 
Каа-Хем суурда чырык хереглекчилерниң саны көвүдеп, сайзыраңгай инфраструктура чогундан чырык энергиязын калбаа-биле оорлап эгелээнинден, суурнуң чырык четкизинге чүък улгаткан турган, ынчангаш кожуун төвүнге чурагайлыг электри четкизин тудар деп шиитпир үнген. 
РФ-тиң Чазааның № 534 доктаалында төлевир кылбайн турарлар-биле (юридиктиг-даа черлер, хуу-даа кижилер) ажылды шыңгыырадырын айытканы езугаар, чырык энергиязын төлевейн база оорлап турарлар-биле демиселди кады чорударын ийи тала дугурушкан.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол энергетиктерни деткип, Тываның моон-даа соңгаар хөгжүлдезинге шынарлыг чырык хандырылгазы онза ужур-дузалыг болурун айыткан.
«Сибирьниң МРСК» ЭАН-ның чиңгине директорунуң оралакчызы Павел Акилин Тываның Чазаа-биле кады ажылдың улуг социал ужур-дузалыын демдеглээн.

Возврат к списку