Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы Кызыл – Курагино демир-оруунуң эрттирилгезин ийи катап көвүдедирин саналдаан

РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы Кызыл – Курагино демир-оруунуң эрттирилгезин ийи катап көвүдедирин саналдаан 21.05.2019
РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Орешкинниң федералдыг яамылар удуртукчулары-биле кады эрттирген үнүүшкүннүг хуралының өзек айтырыы регионнуң чиг-эт баазазын болбаазырадыры-биле холбаалыг Кызыл – Курагино демир-оруун тудары болган. 
Хурал мурнунда ук төлевилелди ведомстолар болгаш инвестиция компанияларының киржилгези-биле эрткен стратегтиг сессия ажылында сайгарган.  
«Экономика» талазы-биле сессияның модератору, экономиктиг хөгжүлде сайыдының оралакчызы Михаил Расстригин Тываның демир-оруунуң төлевилел кезээнче эдилгени киирери чугула деп киржикчилер сайгарылга үезинде түңнээнин дыңнаткан. Чылда 15 млн. тоннаны эрттирер деп планнаашкынны ийи катап улгаттырып, 27 млн. ажыг тонна деп айтырын саналдаан. Бөгүнде Тываның хөмүрүнге боттуг хереглелди санап көөрге, чылда ортумаа-биле 50 млн. тонна болуп турары-биле ону тайылбырлаан.  
Сессияда демир-оруктуң амгы төлевилелинче пассажирлер аргыжылгазын организастаар аргаларны киирер айтырыгны база көдүрген. Эксперттер ол талазы-биле немелдени тускай өөренип көөрүн дыңнаткан. Пассажирлер аргыштырар поездилер шимчээшкинниг шугум тударынга негелделер бедик болганындан, төлевилелдиң өртээ элээн улгады бээр. Оон аңгыда пассажирлер аргыштырылгазы чүък составының шимчээшкинин элээн кызыгаарлаптар, ынчангаш регионнуң дүрген хөгжүлдезиниң өзээ болур инвестиция төлевилелдериниң күүселдези элээн саадай бээр. Бир пассажир поездизи шимчээшкин четкизинден 3-4 чүък поездизин үндүр “кызыптар”.  
Кызыл – Курагино төлевилелди дүрген шимчедиринге шаптыктап турар бир чылдагаан – демир-орук тудар лизенцияның хуусаазы төнгенинде, деп Расстригин айыткан. Чаа лизенцияны алыры – чер тускайлаары-биле холбашкан хөй санныг дугуржулгалар херек чыл чыгыы шөйлүп каар хөй ажыл. Ынчангаш Россияның Чазак Даргазынче киирер Тываның социал-экономиктиг дүрген хөгжүлдезиниң талазы-биле планга хамаарыштыр түңнел бижикке ол айтырыгны база ону шиитпирлээриниң аргаларын айтыр херек.  
РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде яамызы Тываның девискээринде ажылдап турар улуг инвесторларны Кызыл – Курагино оруунуң моон соңгаар хөгжүлдезинче хаара тударын сүмелээн. Ол ажылдар орук тудуун эгелээринге шаптык катпайн, төлевилел боттаныышкыны-биле чергелештир чоруур.

Возврат к списку