Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Россия хүнү-биле байыр чедириишкини 12.06.2019
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! 
Бүгү чурттуң кол күрүне байырлалы – Россияның хүнү-биле силерге байыр чедирип тур мен. Бо байырлал 1990 чылдарның реформазының соонда чаарттынып, катап тургустунган амгы Россияның демдээ деп санаттынар. 
Херек кырында ооң иштинде Россия күрүнениң болгаш аңгы-аңгы омак-сөөк чоннарның чүс-чүс чылдарлыг төөгүзү бар. Үелерниң болгаш амыдыралдың белен эвес оруктарынга чурттап эрткен бүгү төөгүвүстү бодунче ол сиңирип алган, аңгы-аңгы чоннар-даа болзувусса, шуптувусту езулуг өг-бүле кылдыр каттыштырып быжыглаан. Чаңгыс аай демивистиң ачызында политиктиг системаның, ниитилелдиң болгаш экономиканың үндезинниг кол өскерлиишкиннерин шыдажып чурттап эрткен бис. Шиитпирлиг берге үелерде быжыг демниг чорук-биле күрүнениң бот-догуннаашкынын кадагалап, ооң бүдүн болурун быжыглап, ниити бажыңывыс – Төрээн чуртувусту хумагалыг камнап алган бис. 
Бөгүнгү Россия – бүгү делегейде хүндүткелдиг улуг күрүне. Бистиң шериивистиң күчү-күжүнден аңгыда, ол күштүң үндезини – экономика база сайзырап турар. Янзы-бүрү санкциялар турбуже, экономика сайзырап турар. Даштыкыдан ыйыдыышкыннар турган-даа болза, бистиң чуртувус туружун салбайн, улам быжыглап, делегейде бир чурт өске чурттардан аңгы тергиидеп көстүр чаңчылды узуткап, делегейге чаа чурумну тургузарын саналдаан. 
Бо бүгү чүүлдер дээрге Россияның бодун хандырып шыдаарының, күчүлүүнүң тергиин эки бадыткалы-дыр. Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым, чуртувусту, бистер силерниң-биле кады, ынчаар тургускан бис. Силер бүгүдеге каң кадыкшылды, аас-кежикти, ачы-буянныг чаагай чорукту, Төрээн чуртувуска эки болзун дээш кылып чоруур ажыл-ижиңер, эгелеп чоруур ажыл-херээңер чедиишкинниг болурун сеткилимден күзедим. 
Тыва Республиканың Баштыңы Ш. Кара-оол.

Возврат к списку