Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада тарылга кампаниязы доозулган

Тывада тарылга кампаниязы доозулган 17.06.2019
Июнь 15-де Тываның шупту кожууннары тараа база мал культураларының тарылгазын дооскан. 
ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы республика баштыңы Шолбан Кара-оолга тарылга чорудуунуң дугайында неделяның отчедун берген. Тараа культураларындан кызыл-тасты эң хөй шөлде - 14,7 муң гектарда тараан. Мал чиир культураларны 24 муң гада тараан, ооң 23 муң га шөлүнде чаңгыс чылдыг сиген үрезинин чаштырган. 
2440,6 га шөлде картошканы тарып олурткан, ооң 456,3 гектары көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге онаажыр. А арткан шөлдер картошканың 78 хуузун өстүрүп ажаап турар чоннуң хуу дузалал-агыйының болур.  
Фермерлерге үезинде акша-төгерикти аңгылаан түңнелинде тарылга агротехниктиг хуусаада доозулган. Үнүш ажыл-агыйлыг 106 черниң аразынга 24,14 млн рубльди үлештирип, үрезин болгаш чемишчидилге садып алырынче чарыгдаан. Сес ажыл-агыйга чиигелделиг кывар-чаар чүүл садып алыр арганы Фермер ажылын болгаш көдээ кооперацияны хөгжүдер фонду тургузуп берген, 25,5 тонна «солярканы» курлавырлаан. 
Каа-Хем кожууннуң ыраккы черлеринде тараа тарылгазы саадаан. Июньнуң чартыынга чедир, планнаттынган шөлдерниң артыынга тарылга ажылдары чоруттунган. Аграрлыг ведомство бо неделяда хову ажылдары доостурун дыңнаткан.

Возврат к списку