Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң чаа киржикчилери малды хүлээп алырынга белен

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң чаа киржикчилери малды хүлээп алырынга белен 18.06.2019
Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң ээлчеглиг чаа чадазы эгелээн. Чон чыыжынга ажыл чок чаңгыс чер-чурттугларындан шилип алганы 103 өг-бүле ооң кежигүннери болган. Төлевилел эгелээнден бээр 3 чыл иштинде ниитизи-биле 412 аныяк өг-бүле мал ажылынче кирген. 
 Мал садып алырынга республика чазаандан бээр грантыны алыры-биле төлевилелдиң чаа киржикчилери банкыда агар саннарны ажыткан. 2017 чылдың төлевилел киржикчилери бо чылын 200 баш малын чаа кыштагжыларга дамчыдар. Боттарының үезинде олар база ынча баш хойну хүлээп алгаш, эрткен ийи чылда малының баш санын ийи, үш катап көвүдедир өстүрүп шыдаан. 
Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы-биле чарган социал керээ езугаар 200 баш малынам эгидери ол. Чаа кыштагжылар ол малды хүлээп алгаш, оон санын көвүдедир өстүрүп, ийи чыл эрткен соонда база даразында өг-бүлеге дамчыдар. 
 Мал эмчилери аныяк малчыннарга малды хүлээдир мурнунда, хойларны хынаан. Амгы үеде специалистер малдың ханын шинчип турар. Төлевилел киржикчилери малдан аңгыда, чогуур документилерлиг одар шөлдерин база алган. Эрге-чагырга черлери малчынга чурттаар оран-сава база мал кажаазы тудар ыяшты чиигелделиг өртек-үне-биле бээринге дузалашкан.
Июнь 17-ниң хүнү-биле алырга, 22 өг-бүле тудуг-турлаан тудуп алган, а артканнары бо ийи айда доозарын ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

Возврат к списку