Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада доозукчу 9 биле 11 (12) класстарның байырлыг чыскаалдары июнь 19 база 20-де болуп эртер

Тывада доозукчу 9 биле 11 (12) класстарның байырлыг чыскаалдары июнь 19 база 20-де болуп эртер 19.06.2019
2019 чылдың июнь 19 база 20 хүннеринде Тыва Республиканың ниити өөредилге организацияларында 9 класстарның доозукчуларынга байырлыг чыскаалды база 11 (12) класстарга доозукчунуң кежээлерин организастыг эрттирери-биле Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы О.Д. Натсак ВКХ чурумнуг оперативтиг хуралды муниципалдыг тургузуглар-биле чорудуп, өртке удур айыыл чок чорук, өөреникчилер чемненилгезиниң санитар-гигиена нормаларын сагыыры, оларның кадыкшылынга база амыдыралынга айыыл чок чорукту хандырары республиканың өөредилге организацияларының директорларының болгаш ооң оралакчыларының хууда харыысалгазында дээрзин сагындырган. 
Хуралга ТР-ниң ИХЯ, ТР-ниң ОБЯ КЭ, ОШААШКИ ажылдакчылары, Тыва Республикада уруглар эргелериниң талазы-биле бүрүн эргелиг төлээ, кадык камгалал, күш-ажыл сайыттырының оралакчылары, Юстиция, Экономика, Одалга яамыларының специалистери киришкен. Өөредилге эргелелдериниң шупту муниципалдыг органнары, начальниктери, өөредилге черлериниң методистери база удуртукчулары харылзааның өске талазынга киришкен. 
Хуралдың түңнели-биле муниципалдыг тургузуглар даргаларынга дараазында чүүлдерни сүмелээн: 
- муниципалдыг штабтар федералдыг эрге-чагырга органнарының төлээлери база профилактика системазының шупту субъектилери-биле быжыглаттынган девискээрлеринде доозукчулар кежээлери эки эрттерин, багай чүүлдер болбазын хандырар; 
- өртке удур чурумну хандырар, назы четпээннер ортузунга корум-чурум үрээшкинин болдурбас, доозукчулар кежээзинде ада-иелер боттары үлегер-чижекти көргүзер талазы-биле тайылбыр ажылын ада-иелер ниитилежилгезинге чорудар. 
ТР-ниң ИХЯ-зының 151 ажылдакчызы июнь 19-та 9 шактан 13 шакка чедир, а 257 ажылдакчы июнь 20-де кежээкиниң 20 шактан эртенгиниң 6-7 шакка чедир эмчилер база өөредилге яамызының специалистери кады дежурныйлаар. Республика девискээринге өртке удур албанның ажылдакчылары база ол хүннерде дежурныйлаар. 
Ол-ла хүннерде кожууннар/хоорайлар чагыргалары, өөредилге организациялары, 9 база 11 класс доозукчуларының ада-иелери каттыжып алгаш, хондур-хүнзедир дежурныйлаашкынны организастаар. Тыва Республиканың Чазааның 8 кежигүнү, күүүсекчи эрге-чагырга органнарының 27 удуртукчузу, ооң оралакчылары, ТР-ниң ИХЯ 257 ажылдакчызы, ТР-ниң Өөредилге яамызының 32 ажылдакчызы республикада 176 өөредилге организацияларының 39-зунда доозукчулар байырлалынга киржир. Олар тус чер чагырга ажылдакчылары, башкылар болгаш ада-иелер-биле кады доозукчулар кежээлериниң үезинде дежурныйлаашкынче үнер.  
Ол хүннерде арага аймаан, частыр чүүлдер садарын, хемнерде суглар улгадып, саргылар көвүдеп, арга-арыг өрттери-биле холбаштыр ажы-төлдүң айыыл чок чоруун хандырар дээш хөлдерже, арыг агаарже агаарлаарын хораан. 
Тыва Республиканың Өөредилге яамызының 2019 чылдың май 27-де № 768-д дужаал-биле бадылааны, ТР-ниң ниити өөредилге организацияларынга доозукчулар кежээлерин организастыг эрттирер медотиктиг арга-сүмелерни тараткан.  
Россияда Театр чылынга база Тыва Республикада Күш-ажылчы кижиниң чылынга тураскаадып байырлыг чыскаалды болгаш доозукчулар кежээлерин эрттирер.
 Өөредилгеге шылгараан доозукчуларны, ада-иелерге өөрүп четтириишкиннерни, башкыларга ведомство шаңналдарын байырлыг хемчеглер үезинде тыпсыр.

Возврат к списку