Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган доозукчулар саны Тывада көвүдээн

ЕГЭ-ге тергиин демдектер алган доозукчулар саны Тывада көвүдээн 21.06.2019
Республикада ийи муң ажыг доозукчулар ЕГЭ шылгалдаларын бо чылын дужааган. 
Регионда 11 класс доозукчуларының бирги шылгалдары география биле литературага болган. Бо чылдың аналитиктиг медээлери-биле алырга, эрткен чылдарга деңнээрге байдал экижээн. Доозукчуларның эки демдектери хөй. Г
еография дужааган 93 доозукчунуң, 5-жи (5,4 хуузу) 70-ден өрү баллдарны алган, Тыва Республиканың күрүне лицейиниң доозукчузу Ай-Херел Ажыкай 87 баллдыг болган. Литературага ЕГЭ-ни 49 кижи дужааган, 4 доозукчу (8,2 хуузу) 80-ден өрү баллдыг. Тыва Республиканың күрүне лицейиниң доозукчузу Татьяна Долгова 100 баллга дужааган. 
Албан дужаар эртемнер – орус дылга, ниити база ханы билиглиг математикага эки демдектер көвүдээн.
Орус дыл ЕГЭ-зин 2066 кижи дужааган. 1050 кижи (%1 хуузу) 60-дан өрү баллга кылган. 40 кижи 90-дан 98 баллдарга кылган. Тыва Республиканың күрүне лицейиниң база Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң доозукчулары ханы билиглиин бадыткаан. 
Ханы өөредиглиг математика ЕГЭ-зин 1069 кижи бижээн. 60 өрү баллды 215 кижи алган, ол 20,1 %. 70-ден 79 баллдарны 105 кижи (9,8 %), 80 база ону өрү баллдарны 8 кижи (7,5 %) алган. Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң доозукчузу Святослав Покоянов ханы өөредиглиг математикага 100 баллды алган.  
Ниити деңнелдиг математиканы доозукчуларның 50,6 хуузу «4» и «5» демдектерге бижээн. 
Төөгү, география база химияга бедик баллдарлыг доозукчулар саны көвүдээн. 557 доозукчу химияны дужааган, 15 кижи (27%) 60-дан өрү баллдыг болган: ТР-ниң аграрлыг лицей-интернадының, Тыва Республиканың күрүне лицейиниң база Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң доозукчулары 90-дан өрү баллдарны алган. 
501 кижи төөгүгү шилип алган, 87 кижи (17%) 60-дан өрү баллдарлыг, ооң иштинде 4 кижи - 90, 10 кижи – 80-ден өрү балладарга кылган.
 2018 чылга деңнээрге, шупту эртемнерде ортумак көргүзүг экижээн. ЕГЭ-ни чедиишкинниг дужаап алырга, чурттуң дээди өөредилге черлеринче кирип алыр арга тыптыр. А шынарлыг эртем-билиг - чедииишкинниг чуртталганың үндезини. 2019 чылдың июнь 17-ден июль 1-ге чедир шылгалдаларның кол чадазының курлавыр хүннери.

Возврат к списку