Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың хемнер-сугларының улгатканы-биле Тываның девискээринде оруктарның база көвүрүглерниң байдалы

Республиканың хемнер-сугларының улгатканы-биле Тываның девискээринде оруктарның база көвүрүглерниң байдалы 29.07.2019
Июльдуң 13-тен 6 кожуун девискээрлеринде: Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Өвүр база Улуг-Хемде онза байдал чуруму күштүг.  
Аварийлиг катап тургузуушкун ажылдарының кайы хире кылдынганын хынаары-биле үнүүшкүннерни чоруткан. Автомобиль оруктарының дараазында участоктарын хынаан:
 · «Суг-Аксы – Баян-Тала», «Хорум-Даг суурже кирер орук», «Чыраа-Бажы суурже кирер орук», «Чыраа-Бажы – Чыргакы» (Чөөн-Хемчик кожуун)  
· «Хандагайты – Ак-Чыраа», «Хандагайты – Мугур-Аксы» (км 0+000 – км 84+000) (Өвүр кожуун) 
 · «Хандагайты – Мугур-Аксы» (км 84+000 – км 156+000) (Мөңгүн-Тайга кожуун), 
· «Кызыл-Мажалык – Аяңгаты» (Барыын-Хемчик кожуун). 
«Арыскан суурже кирер орук» (Улуг-Хем кожуун), «Хөндергей суурже кирер орук» (Чөөн-Хемчик кожуун) автомобиль орук участоктарында аварийлиг катап тургузуушкун ажылдары эгелээн. 
 7 орук участоктарын хагган: 
 · Арыскан суурже орукта көвүрүгнү база катап суг алган. 
· Чыраа-Бажы – Чыргакы, көвүрүг үрелген, ону кылыр ажылдар доозулбаан.  
· Чыргакы – Элдиг-Хем, көвүрүг үрелген, септээшкин ажылдары чорбайн турар.  
· Кызыл-Мажалык – Аяңгаты, көвүрүг үрелгенинден, кежери хоруглуг, Чадаана-Ак-Довурак орук таварты түр үениң кежиин ажыткан, сугнуң бадарын манап турар. 
· Бай-Хаак – Чал-Кежик, дүрген чоруур транспортка чорууру берге.  
· Бай-Хаак – Балгазын, кежери берге, улуг машиналарга ажырбас.  
· Владимировка суурже кирер орук, кежери берге, улуг машиналар эртип болур.

Возврат к списку