Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың аэропорту 20 млн. рубльге аэродром техниказын садып алган

Кызылдың аэропорту 20 млн. рубльге аэродром техниказын садып алган 26.09.2019
Тываның кол аэропортунуң тускай машиналар парыгы чаа аэродром техниказы-биле четчелеттинген. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда ооң дугайында дыңнаткан. Ооңуу-биле алырга, техниканы садып алырынче 20 млн. рубль үнген. Ол акшага хар аштаар машинаны база ужудуп-хондурар шөлдү аштаар көдүрдүп алыр дериглиг хөй ажыглалдыг аштакчыны садып алган. 
Шолбан Кара-оол ТР-ниң транспорт яамызының, аэропорттуң болгаш ооң өске-даа албаннарының удуртукчулары-биле аэропортка ужуражылганы эрттирген. Кызылдың аэропортунга делегей чергелиг эрге-байдалды тыпсырынга аэропорт хандырылгазының өске-даа кезектерин чугула херек тускай техника-биле четчелээр айтырыгны аңаа чугаалашкан. Ылаңгыя самолеттарны дошталыышкындан камгалаар ажылды кылыр дериг-херекселдер садып алыр акша-хөреңгини бо чылын тускайлаарын Тываның Баштыңы чугаалаан. 
Кызылдың аэропорту 2018 чылда чурттар аразының аргыжылгазынга ажыттынганын сагындыраал. Россияның Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев август 28-те ооң дугайында айтыышкынга атты салган. Аэропорттуң хандырып турар ужудуушкуннары дөрт угже угланыр. Тываның найысылалы-биле Пекин база Урумчи хоорайлар (КУР), ол ышкаш Улан-Батор база Улангом (Моол) аразынга агаар аргыштырылгазын ажыдар дугайында Кыдаттың база Моолдуң эрге-чагыргалары-биле баш бурунгаар дугуржулгалар бар. 
Тывага чурттар аразының рейстерин ажыдыптарга, ниити пассажирлер аргыштырылгазы амгы үеде 33,7 муң кижи турганындан 2030 чылда 7,4 катап көвүдеп, 249,3 муң кижи чедер ужурлуг. Алызында бырып бо төлевилел регионнуң ниити социал-экономиктиг хөгжүлдезинге көскү салдарны чедирер. Бо хүнде республиканың бир чурттакчызы 0,11 катап ужуп турар болза (РФ-те – 0,64), чурттар аразының авиааргыжылгазы-биле ужудары чеди катап көвүдээрин ТР-ниң Экономика яамызы санаан. 
Тывада бизнес чорудуунуң шынары бедип, республикаже инвестиция салыышкыны көвүдеп, туризм адыры шапкын хөгжүп, чаа ажылчын олуттар ажыттынары – төлевилелдиң эки талазы. Экономистерниң санап турары-биле алырга, ажыл чоктар саны ийи катап эвээжеп, чурттакчыларның боттуг орулгазы көвүдеп, амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш шалыңныг кижилерниң саны элээн кызырлыр ужурлуг.

Возврат к списку